Festival bojovníkov Tábor 

11.11.2016 - 12.11.2016, Tábor, Česká republika

Počas druhého novembrového víkendu sa Tovarišstvo zúčastnilo tradičného "Festivalu bojovíkov" v historickom meste Tábor.

Divákom sme predviedli časť programu "Hrdonovia protitureckých bojov", ktorý sa stretol s veľmi pozitívnymi ohlasmi.

No najväčším úspechom na tomto podujatí bolo vybojovanie 1. miesta v súťažných choreografiách, ktoré si zaslúženie odniesli naši Karin Stašková a Vladimír Barus :)

Samozrejme blahoželáme aj skvelej konkurencií - slečnám z českej skupiny Balestra, ktoré obsadili druhé miesto a pánom zo skupiny Žodlnieri, ktorí získali 3. miesto.

Ďakujeme a blahoželáme organizátorom tohto podujatia - Agentúre ARGO - za vytvorenie príjemnej a podnetnej atmosféry, ako aj zabezpečnie celého chodu festivalu.

V predvečer samotného festivalu - v piatok 10. novembra 2016 - sa pri príležitosti tohtoročných okrúhlych narodenín šermiarského majstra Ing. Petra Kozu konala aj vernisáž jeho prác, zachytávajúce rôzne oblasti jeho pôsobenia - nákresy zbraní, kostýmov, sochárske diela, vyrobené zbrane či zbroj.

Za túto obzvlášť milú udalosť ďakujeme Petrovi Nůskovi ako nositeľoví nápadu a Janke Kozovej - Chlebíkovej, ktorá dohliadala na samotnú prípravu vernisáže :)

Komentáre pod fotografiami z vernisáže napísal oslávenec Peter Koza osobne :)

 

Viac o festivale sa môžete dozvedieť na stránkach organizátora.

 

Galéria
Tábor, šerm, festival

Tretie miesto - skupina Žoldnieri, druhé...

Tábor, šerm, festival

Tohtoročný jubilant a autor diel vystavených na...

Tábor, šerm, festival

Dvojobraz. Návrhy kostýmov, výzbroje a sediel...

Tábor, šerm, festival

Návrh rytierov do predstavenia Tovarišstva...

Tábor, šerm, festival

Ilustrácia do vlastného románu ONA. Rudka s...

Tábor, šerm, festival

Voľná kresba hajdúcha zo 16. stor. Rudka.

Tábor, šerm, festival

Dvojobraz žoldnieri a mních - typológia postáv...

Tábor, šerm, festival

Voľné rezby - portrét v nostalgii smútku...

Tábor, šerm, festival

Kompletná japonská zbroj "Yoroi-toši" s...

Tábor, šerm, festival

Soška a diplom ´ceny primátora Bratislavy´...

Tábor, šerm, festival

Dva návrhy na P.F.-ky. Perokresby.

Tábor, šerm, festival

Súprava kariet s anglickou alžbetínskou...

Tábor, šerm, festival

Kolorované návrhy na sedlá, zbroje a zbrane...

Tábor, šerm, festival

Kolorované návrhy na sedlá, zbroje a zbrane...

Tábor, šerm, festival

Kartón odkreslených originálov zbraní zo...