Tovarišské aprobácie 2016 

10.12.2016, Veľký Grob, Slovensko

A bude sa aprobovať!

Tí odvážni nech skúsia šťastie a tí, ktorí boja sa, nech skúsia premôcť strach.

I toho roku sa konali Tovarišské aprobácie. V dome u Kozo-Chebíkov hostení boli veľkí i malí, budúci rytieri či princezné. Zúčastnili sa všetci, ktorí boli zvedaví, ako si najmladší členovia na skúškach poradia. Päť šikovných ľudí predviedlo sa v plnej sile a zahanbiť sa nenechali, ba skúšky v ich podaní boli, vraj, naskutku veľmi milé. Každý však upútal odlišne:

Milan Siman – vyslúžil si stupeň „Mladší učeň“

Juraj Martinec – vyslúžil si stupeň „Mladší učeň“

- Obaja ašpirovali na „Staršieho učňa“. Zdatne šermom vládli a všetky hviezdy im to priali. No musia trošku dozrieť, preto stupienok svoj daný ešte nepreskočili.

Samuel Oravec – vyslúžil si stupeň „Mladší učeň“

- Porotu i obecenstvo najmä slovom svojím prekvapil. Odpovedal ani profesor a divákov, snáď, aj niečo naučil.

Marek Štetiar – vyslúžil si stupeň „Mladší učeň“

Alexandra Heldesová – vyslúžila si stupeň „Mladšia učnica“ - Tí dvaja divadlom a vtipom rozosmiali prítomných. Nenechali, však, nič náhode, preto na koniec svojich skúšok i tanec jeden zakrepčili.

Neboli však len oni, kvôli ktorým sláva veľká konala sa. Ešte mladších členov bolo treba prijať. Ako je už zvykom, predvádzali to, čo stihli za rôčik v Tovarišstve osvojiť si. Duely si pripravili a veru aj prekvapili. Svoje členstvo potom čašou posvätnou na perách spolu s majstrom spečatili. Preto vítame v našich radoch Michala Bafrnca, Líviu Polakovičovú a Milana Smolíka.

 

Galéria
historický šerm

Atmosféra v šermiarni.

historický šerm

Práve prijatí členovia :)

historický šerm

A tu sú už nastúpení ´mladší učni´:)