Keltský slnovrat na Devíne 

24.6.2017, Bratislava, hrad Devín, Slovensko

V sobotu 24.6.2017 sa na hrade Devín konal významný festival venovaný keltskej kultúre - Keltský slnovrat na Devíne. Počasie bolo krásne a malebné zátišie hradu dozdobili výjavy a hudba či tanec daného obdobia.

Náš vstup okrem sprievodného náhľadu do života Keltov vo forme ukážok a interaktívnej diskusie priniesol aj premiéru nášho nového predstavenia "Rex Gallorum Datus". Toto predstavenie je poetickým príbehom putovania Gala Breannana za svojím osudom, ktorý je pretkávaný - ako inak - šermom.

Všetkým divákom aj touto cestou ďakujeme za ich priazeň a v galérii pripájame niekoľko krátkych priblížení tohto predstavenia.


Celý program daného dňa môžete nájsť na webovom sídle organizátora, prípadne aj na stránke Bratislavských novín.

Galéria
Rímski regionári

Výcvik rímskych legionárov

Rímsky konzul

Rímsky konzul prichádza zvestovať správy.

Rímsky konzul

Rímsky konzul prichádza zvestovať správy -...

Keltský druid

Keltský druid je nositeľom múdra.

Galský kráľ

Breannan sa stretáva s kráľom Cosgrachom.

Súboj Galov

Galský kráľ nemá rád konkurenciu.

Keltská bojovníčka

Breannan cvičí s bojovníčkou.

Keltský súboj

Breannan skúša svoju silu.

Keltský súboj

Bojovníčka bojuje zúrivo.

Keltský súboj

Bojovníčka ukazuje Breannanovi jeho slabosť.

Prepadnutie Keltmi

Prepadnutie Keltmi.

Kráľov radca

Kráľov radca navrhuje nejakú nekalosť.

Galský kráľ

Galský kráľ a jeho radca.

Galský kráľ

Ďalšie stretnutie významných Galov.

Súboj o galský trón

Súboj o galský trón.

Druid a Breannan

Druid radí Breannanovi.

Krásna Galka Doileag

Galský hrdina si zaslúži krásnu Doileag.

Záverečné pozdravenie

Záverečné pozdravenie divákov.