Sklabinské hradné slávnosti 2017 

26.8.2017, Sklabiňa, Slovensko

V poslednú augustovú sobotu sa v rámci podujatia "Sklabinské hradné slávnosti" konal aj slávnostný krst knihy "Hrad Sklabiňa a jeho páni".

Autorom je Miroslav Eliáš, ktorý predstavil bohaté dejiny hradu a pikantérie zo života jeho vlastníkov. Jeho rozprávanie dokresľovali piesne a skladby v podaní súboru Musicantica Slovaca. Knižku následne do rúk čitateľov vyprevadil šermiarsky majster Peter Koza. Knihu symbolicky posypal kvetmi z predhradnej lúky.

Hradu Sklabiňa prajeme mnoho návštevníkov a novej knihe veľa pozorných čitateľov :)

 

Galéria
Tostabur, rytier

Malebné ruiny kedysi majestátneho hradu...

Tostabur, rytier

Šermiarsky majster Peter Koza, správca hradu...

Tostabur, rytier

Replika svätoštefanskej koruny.

Tostabur, rytier

Štvorčlenná posádka Tostabur :)

Tostabur, rytier

Pohľad na hrad z vtáčej perspektívy.