Tovarišské aprobácie 2017 

9.12.2017, Veľký Grob, Slovensko

Záver roka sa niesol v znamení udalostí, ktorými tradične končievame sezónu resp. rok a jedným z nich sú Tovarišské aprobácie.

V rámci tejto internej akcie si dobrovoľní aprobanti preveria svoje znalosti a ak sa ukáže, že krajec chleba, na ktorý si trúfli bol tak akurát, môžu získať nový titul.

Tohto roku sa nakoniec na skúškach zúčastnili 4 uchádzači, dvaja dokonca v o čosi zrýchlenejšom konaní ako obvykle a dopadli takto:

  • Samuel Oravec - aproboval na a obhájil stupeň starší učeň
  • Milan Siman - aproboval na a obhájil stupeň starší učeň
  • Linda Stasíková - aprobovala na a so špagátom obhájila stupeň staršia učnica
  • Zuzana Šíblová - aprobovala na a obhájila stupeň mladšia učnica

Okrem toho sme do našich radov ako riadnych členov prijali troch elévov - Dušana Černého, Kristínu Valentovú a Filipa Švolíka, ktorí tiež čo to ukázali ctenému obecenstvu.

A keďže pre niektorých z našich členov už uplynulo patričné množstvo rokov zaslúžilej činnosti, záverom formálnej časti boli udelené vlastné erby Vladimírovi Barusovi, Igorovi Homolovi, Andrejovi Peciarovi a Karin Staškovej.

Všetkým vyššie uvedeným patrí všetka česť a gratulácie!

Ďalšia časť už bola neformálna a ako to už býva, bola príjemne rozpustilá, veselá a oslavná vo všetkých ohľadoch.

Tak zase takto o rok!

Galéria
Doobedie

Prípravné doobedné činnosti, zatiaľ bez...

Aprobačná komisia

Aprobačná komisia pozorne sleduje dianie

Prvé aprobantky

Prvé aprobantky v krátkej šermiarskej scéne

Praktická časť skúšok

Praktická časť skúšok

Teoretická časť skúšok

Teoretická časť skúšok

A ďalšia prax

A ďalšia šermiarska prax

Teória tanca

Veľmi pekne prednesená teória tanca tiež...

Praktické šermiarske techniky

Praktické šermiarske techniky - páky

Teória šermiarskeho postoja

Teória šermiarskeho postoja

Onedlho riadni členovia

Elévovia pri prijímaní za členov

Prvý tovarišský meč

Úplne prvý tovarišský meč, ktorý bol...

Aprobanti po skúškach

Šťastní aprobanti po skúškach

Udeľovanie erbov

Členovia, ktorým boli udelené erby

Alternatívna scénka Ruže a meč

Veselá alternatívna verzia Ruží a meča