Noc múzeí a galérií - kaštieľ v Seredi 

20.5.2017, Kaštieľ v Seredi, Slovensko

Kaštieľ v Seredi je príjemným miestom, ktoré vďaka aktívnej činnosti zanietených pracovníkov pomaly povstáva z popola.

20. mája 2017 sa tu odohralo príjemné podujatie patriace pod "Noc múzeí a galérií", ktoré svojimi aktivitami obohatila aj posádka z TOSTABUR-u.

Ale prenechajme slovo vedúcej múzea, páni Márií Dikovej :)

"Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie, realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom prezentovať kultúrne a prírodné dedičstvo krajín, šíriť ho formou vzdelávania i pri kultúrnom oddychu, ako i pripomínať význam záchrany a ochrany tohto dedičstva.

Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi sa zapojilo do projektu Noc múzeí a galérií 2017 v spolupráci so Slovenským národným múzeom a koordinátorom projektu Zväzom múzeí na Slovensku. Dopoludňajší program sa niesol v príjemnej atmosfére prednášok a odborného výkladu o expozíciách a výstavách. Návštevníkov sprevádzali vedúca múzea Mária Diková a hostia, PhDr. Eva Vrabcová a Mgr. arch.

Rastislav Petrovič, ktorí odkrývali bohaté dejiny Serede – od osady pri brode cez rieku Váh, trhového mestečka s mýtom a remeslami prechádzali dejinami rozvíjajúceho sa mesta na križovatke obchodných ciest. Návštevníkov zaujali dobové písomné pramene a obrázky, archeológia hradu Šintava a najstaršieho osídlenia Serede ako i dôležitá doprava do mestečka po súši, na pltiach po vode i po konskej železnici.

Popoludnie bolo plné hudby, poézie, rozprávania a šermiarskeho umenia v duchu stredoveku a renesancie. Túto atmosféru deja umocňoval v prítomných aj zážitok z priestorov bastióna v seredskom kaštieli, v ktorom sa program odohrával. Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel z Bratislavy priblížilo život rytierov, ktorých prezentuje reč, bojové umenie, ale aj spravodlivosť a morálka. Charizmatický šermiarsky majster Peter Koza odovzdal návštevníkom podujatia vo svojom rozprávaní dokonalé technické vedomosti o boji i zbraniach, ale predovšetkým opísal ľudské stránky rytiera – človeka v minulých dobách a ponúkol aj svoj pohľad do súčasnosti.

Krásnu atmosféru vyčaril v hudobných rytmických baladických spevoch v sprievode gitary famózny hudobník Vladimír Kuna a svoju šikovnosť a vytrvalosť v šermiarskom umení preukázali mladí rytieri z TOSTABURU.

Ďakujeme všetkým spolupracovníkom, účinkujúcim a priateľom, ktorí nám pomohli zrealizovať podujatie k Noci múzeí a galérií a milým návštevníkom, ktorí prišli s nami osláviť sviatok – Medzinárodný deň múzeí."

Mária Diková

Galéria
Tostabur, múzeum

Vedúca múzea v Seredi pani Mária Diková a...

Tostabur, múzeum

Všeobecne príjemná atmosféra :)

Tostabur, múzeum

Bývalý skvelý šermiar a stále vynikajúci...

Tostabur, múzeum

Krátky výklad o zaobchádzaní so zbraňami.

Tostabur, múzeum

Tostabur v plnej kráse :)

Tostabur, múzeum

O prednášku ale aj možnosť pozrieť či...