Stretnutie šermiarov Bernau 2019 

9.3.2019 - 10.3.2019, Bernau pri Berlíne, Nemecko

Ako každý rok, aj tento nás pozvali naši priatelia z Nemecka na krásnu akciu neďaleko Berlina, do malebného mestečka Bernau. Rytieri z TOSTABURu sa tentokrát premenili na odvážnych gladiátorov, ale aj hrôzu naháňajúcich Turkov či barokových šermiarov s prekvapivou silou tenkých bodných zbraní. Toto všetko absolvovali naši statní šermiari počas nedele, kedy samotný festival prebiehal. Keďže cesta do Berlína je naskutku dlhá a tátoše pod kapotou si tiež potrebujú oddýchnuť rovnako ako naša posádka, gladiátori sa dostavili do arény až po piatkovej polnoci. Sobotňajší deň im to však vynahradil v podobe oddychu a návštevy múzeí v hlavnom meste Nemecka. Mohli sa tak pripraviť na riadny boj a presuny v čase, ktoré na nich čakali na nedeľnom festivale.

Stretnutie šermiarov v Bernau je vždy podnetným a najmä poznávacím výletom, ktorý dáva možnosť predviesť umenie historického šermu v podaní TOSTABUR-u na zahraničnej pôde.

 

 

Galéria
Gladiátori, šerm, antika

To sú oni. Odsúdení na večný boj.

Peter Koza, šermiarsky majster

Na úvod zopár poučných slov od samotného...

Gladiátor

Boj obratnosti proti obrovi.

Žena gladiátorka

Nemilosrdná Sustrata čaká na rozsudok pre...

Ženy gladiátorky

V bernauskej gladiátorskej aréne toho roku...

Barok, kord, šerm

Hrdinovia barokového vstupu.

Barok, Kord, šerm

Po gladiátorských bojoch sme sa preniesli v...

šermiarka, kord, barok

No nie len muži majú výsadu pozerať sa na svet...

Osmanská ríša, janičiari

Sila Osmanskej ríše na jednom obrázku.

Solak, Osmanská ríša

Na záver sa predstavila armáda janičiarov, v...