Bratislavské korunovačné dni 2019 

14.9.2019, Bratislava, Slovensko

Pod záštitou Magistrátu hlavného mesta Bratislavy v spolupráci s viacerými mestskými inštitúciami sa začiatkom septembra 2019 konali Bratislavské korunovačné dni.

Bohatý korunovačný sprievod, ktorý uličkami Starého mesta tiahol v sobotu 14. 9., počítajúci približne 250 ľudských aj konských hláv, tvorili mnohé šermiarske, tanečné a umelecké skupiny zo Slovenska i Čiech, aby vytvorili mohutnú suitu sprevádzajúcu Rudolfa II. Habsburského. Sprievod sa presunul na Bratislavský hrad, kde slávnosti pokračovali rôznymi vystúpeniami až do príjemného večera.

Za fotografie ďakujeme: Karol Srnec, Roman Nemec

 

Galéria
Tostabur, šerm, korunovácia

Účastníci sprievodu v celej svojej farebnej...

Tostabur, šerm, korunovácia

Tostabur, šerm, korunovácia

Tostabur, šerm, korunovácia

Tostabur, šerm, korunovácia

Tostabur, šerm, korunovácia

Tostabur, šerm, korunovácia

Tostabur, šerm, korunovácia

Tostabur, šerm, korunovácia

Tostabur, šerm, korunovácia

Tostabur, šerm, korunovácia

Tostabur, šerm, korunovácia

Tostabur, šerm, korunovácia

Tostabur, šerm, korunovácia

Tostabur, šerm, korunovácia

Tostabur, šerm, korunovácia

Tostabur, šerm, korunovácia

Tostabur, šerm, korunovácia

Tostabur, šerm, korunovácia

Z predstavenia Hrdinovia protitureckých bojov.

Tostabur, šerm, korunovácia

Z predstavenia Hrdinovia protitureckých bojov.

Tostabur, šerm, korunovácia

Z predstavenia Hrdinovia protitureckých bojov.

Tostabur, šerm, korunovácia

Z predstavenia Hrdinovia protitureckých bojov.