Rytieri na Devíne - 7. august 2021 

7.8.2021, hrad Devín, Slovensko

Lepšie raz vidieť, ako 100x počuť!

Platí to aj o našom druhom tohtoročnom Rytierskom turnaji a všetkých programoch, ktoré sme v sobotu 7. augusta 2021 na hrade Devín odohrali.

A kto na vlastné oči nevidel, aspoň fotkami sa pokochať môže.

Janičiari, uhorskí hrdinskí bojovníci, krásne tanečnice, odvážni jazdci na koňoch a na záver dňa trošku hudby a poézie. Možno si v pekný slnečný deň želať viac?

Už len pozorných a vďačných divákov a tí veru nesklamali!

Ďakujeme za vašu návštevu a tešíme sa na najbližšie stretnutie.

Vaši "Rytieri na Devíne"

Foto: Karol Srnec

Galéria
Tostabur, Devín, šerm

Otvárací ceremoniál - turecká armáda a...

Tostabur, Devín, šerm

Otvárací ceremoniál - turecká armáda a...

Tostabur, Devín, šerm

Otvárací ceremoniál - lukostreľba.

Tostabur, Devín, šerm

Otvárací ceremoniál - turecká armáda a...

Tostabur, Devín, šerm

Šermiarsky majster Peter Koza a jeho...

Tostabur, Devín, šerm

Predstavenie Hrdinovia protitureckých bojov.

Tostabur, šerm, Devín

Predstavenie Hrdinovia protitureckých bojov.

Tostabur, šerm, Devín

Predstavenie Hrdinovia protitureckých bojov.

Tostabur, šerm, Devín

Orientálne tance.

Tostabur, šerm, Devín

Orientálne tance.

Tostabur, šerm, Devín

Predstavenie Náš tatko.

Tostabur, šerm, Devín

Predstavenie Náš tatko.

Tostabur, šerm, Devín

Predstavenie Náš tatko.

Tostabur, šerm, Devín

Rytiersky turnaj.

Tostabur, šerm, Devín

Bojovníci z Pukanca, Krupiny a Levíc.

Tostabur, šerm, Devín

Katarína Thurzo, dcéra palatína Juraja Thurzo.

Tostabur, šerm, Devín

Rytiersky turnaj.

Tostabur, šerm, Devín

Rytiersky turnaj.

Tostabur, šerm, Devín

Rytiersky turnaj.

Tostabur, šerm, Devín

Rytiersky turnaj.

Tostabur, šerm, Devín

Rytiersky turnaj.

Tostabur, šerm, Devín

Rytiersky turnaj.

Tostabur, šerm, Devín

Rytiersky turnaj.

Tostabur, šerm, Devín

Rytiersky turnaj.

Tostabur, šerm, Devín

Rytiersky turnaj.

Tostabur, šerm, Devín

Rytiersky turnaj.

Tostabur, šerm, Devín

Rytiersky turnaj - záverečná poklona divákom.