PF 2022 

24.12.2021, Slovensko

Krásne Vianoce a odvážny vstup do roku 2022 vám želá slobodný šermiarsky majster Peter Koza a dámy a páni z TOSTABURu!

Galéria
Tostabur, šerm, rytier

Všetko dobré v roku 2022 praje TOSTABUR!