Galéria - Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom
Historický sprievod

Historický sprievod ulicami Žiaru nad Hronom.

Cirkevný sprievod

Cirkevný sprievod ostrihomského arcibuskupa...

Dobový sprievod

Aj slniečko nám prialo.

Žiar nad Hronom

Ostrihomský arcibiskup Štefan Vanča.

Štefan Vanča

Udelenie mestských práv primátorovi mesta Žiar...

Udelenie mestských práv

ohňová šou

Tanečnice s ohňom :)

ohňová šou

fakír