Galéria - Rytieri na Devíne - september 2016

Rytieri na Devíne - september 2016
Peter Koza

Maketa dobíjanej pevnosti.

hrad, Devín, šerm

Janičiar so zástavou.

hrad, Devín, šerm

Strieľanie z luku pre veľkých i malých.

hrad, Devín, šerm

Predstavenie Abdank.

hrad, Devín, šerm

Predstavenie Abdank.

hrad, Devín, šerm

Predstavenie Abdank.

hrad, Devín, šerm

Predstavenie Abdank.

hrad, Devín, šerm

Orientálne tance.

hrad, Devín, šerm

Orientálne tance.

hrad, Devín, šerm

Orientálne tance.

hrad, Devín, šerm

Orientálne tance.

Orientálne tance.

Navštívil nás aj pán Eliáš, autor knihy...

hrad, Devín, šerm

Predstavenie Hrdinovia protitureckých bojov.

hrad, Devín, šerm

Predstavenie Hrdinovia protitureckých bojov.

hrad, Devín, šerm

Predstavenie Hrdinovia protitureckých bojov.

hrad, Devín, šerm

Pár historických piesní divákom zahral...

hrad, Devín, šerm

Záverečný výstrel za tohtoročnou sezónou...