Galéria - Sklabinské hradné slávnosti

Sklabinské hradné slávnosti
Tostabur, rytier

Malebné ruiny kedysi majestátneho hradu...

Tostabur, rytier

Šermiarsky majster Peter Koza, správca hradu...

Tostabur, rytier

Replika svätoštefanskej koruny.

Tostabur, rytier

Štvorčlenná posádka Tostabur :)

Tostabur, rytier

Pohľad na hrad z vtáčej perspektívy.