Galéria - Aprobácie 2017

Aprobácie 2017
Doobedie

Prípravné doobedné činnosti, zatiaľ bez...

Aprobačná komisia

Aprobačná komisia pozorne sleduje dianie

Prvé aprobantky

Prvé aprobantky v krátkej šermiarskej scéne

Praktická časť skúšok

Praktická časť skúšok

Teoretická časť skúšok

Teoretická časť skúšok

A ďalšia prax

A ďalšia šermiarska prax

Teória tanca

Veľmi pekne prednesená teória tanca tiež...

Praktické šermiarske techniky

Praktické šermiarske techniky - páky

Teória šermiarskeho postoja

Teória šermiarskeho postoja

Onedlho riadni členovia

Elévovia pri prijímaní za členov

Prvý tovarišský meč

Úplne prvý tovarišský meč, ktorý bol...

Aprobanti po skúškach

Šťastní aprobanti po skúškach

Udeľovanie erbov

Členovia, ktorým boli udelené erby

Alternatívna scénka Ruže a meč

Veselá alternatívna verzia Ruží a meča