Galéria - Festival vodníkov 2018

Festival vodníkov 2018
Tostabur, Devín, šerm

Neptún vo svojej majestátnosti sediaci v...

Tostabur, Devín, šerm

...spokojne hľadiaci na krásne vodné víly :)

Tostabur, Devín, šerm

Tostabur, Devín, šerm

Tostabur, Devín, šerm

Tostabur, Devín, šerm

Devín, hrad, Tostabur

Šermiarsky majster Peter Koza ako keltský...

Tostabur, Devín, šerm

Skúsenosť, múdrosť, charizma a sila v jednej...