Menzúra 2009 (2. ročník)

17.10.2009 -

 

 

Vážení kolegovia šermiari!

 

Dňa 17. októbra 2009 v dome č 104 vo Veľkom Grobe (usadlosť Petra Kozu a Janky Chlebíkovej) poriadame druhý ročník slovenskej MENZÚRY, tentokrát v štýle GARDEN-PARTY.
Zdôrazňujeme to preto, že sa podujatie koná pod holým nebom a odporúčame aj zo spoločenských, ale najmä praktických dôvodov dôkladné oblečenie, vrchný plášť a pokrývku hlavy.
Čo to je Menzúra ?
Na nemeckých univerzitách (kam inak chodievali študovať aj naši národovci, nevynímajúc samotného Ľudovíta Štúra!) vyvinuli druh súboja, ktorý mal umožniť ochranu bojujúcich pred smrteľnými zraneniami pomocou čiastočnej ochrany vitálnych častí tela a pri pevnej bojovej vzdialenosti. Ako zbraň sa používal tzv. Schläger, čiže mlatok, tĺk (po česky tlouk) – zbraň s košom, podobná športovej šabli – pre súboj ostrá, pre cvičný boj tupá. Nácvik sa dial v maskách so zvýšenou ochrannou spôsobilosťou a v tejto podobe chceme našu menzúru ako cvičné meranie síl vybojovať. My sa pokúsime priblížiť si atmosféru tých čias a VÁS VŠETKÝCH POZÝVAME VYCHUTNAŤ SI JU S NAMI!

Upozorňujeme, že tentokrát sa bude menzúra konať ako záhradná party v otvorenom priestore.
Svoj záujem oznamujte najneskôr do 10. októbra 2009 na emailovú adresu tostabur@gmail.com.

 

ČO VŠETKO JE DOBRÉ VEDIEŤ ?

Druhý ročník menzúry bude rovnako ako prvý za použitia tzv. Schlägrov - zbraní s košom, podobným športovej šabli. Samozrejme, nechceme, by sme sa medzi sebou bezhlavo hlušili!
Pôjde nám najmä o spoločenské podujatie a boli by sme radi, keby si udržalo istú noblesu a historický nádych. Preto sa bude riadiť nasledujúcimi pravidlami:

 1. Podmienkou účasti je oblečenie v štýle „retro“, čiže v odeve z konca 19. až začiatku 20. storočia. Je jedno, či to bude uniforma, frak, alebo športové, či dokonca ľudové oblečenie. Netrváme ani na jeho úplnej dobovej presnosti a „dotiahnutosti“. Chceme jednoducho, aby každý z Vás bol súčasťou atmosféry, spoluvytváral a vychutnal si ju.
  Bez takéhoto oblečenia účasť NEBUDE MOŽNÁ!

 2. Každý účastník si vytlačí, alebo ručne vypíše navštívenku s menom a zaradením, pod akým chce vystupovať – podľa možnosti v súlade so svojím oblečením (minimálny počet kusov sú 3).
  Dámy budú mať tanečnú knižočku na päť výziev do tanca (túto dostanú pri vstupe), ale nebude bránené ani prípadným ďalším zápisom.

 3. Keďže sa nejedná o typický turnaj, nebude sa bojovať každý s každým a boj ani nebude dominantnou činnosťou. Bude sa tancovať, zabávať – a súčasťou večera bude program umeleckého charakteru. Tancovať sa budú tance od valčíka po tango.
  Samotné boje budú prebiehať formou vyzvaní. Každý mužský účastník podujatia je podmienene povinný prijať tri výzvy na boj. Vyzývať však môže v neobmedzenom počte. Dámy nemajú povinnosť bojovať, ale smú sa do boja prihlásiť. Porazený prispieva na spoločný prípitok šampanským pri oficiálnom závere večera a platí víťazovi poukaz na mierku piva – oboje v podobe poukážky- bankocetle, ktorú si bojujúci zakúpia pri evidenčnom stole pred bojom. V rámci turnaja sa budú evidovať súboje a odmenený bude bojovník s najväčším počtom víťazstiev a s najväčším počtom vybojovaných súbojov.
  Z povinnosti prijať výzvu sú vyňatí čestní hostia, účinkujúci, poriadkoví činitelia, organizátori a rozhodcovia. Sami však vyzývať môžu.
  Ten mužský účastník, ktorý sa nechce podieľať na boji, sa môže vykúpiť „bankocetľou“ ako pri porážke. To ho oprávňuje výzvu neprijať, ale umožní jemu samému výzvu vysloviť. Bankocetľu odovzdáva vyzývajúcemu ako kompenzáciu neprijatej výzvy. Tým je sanovaný záverečný prípitok a vyzývajúci získava hodnotu „mierky“ piva ako odškodnenie za zmarený boj.

 4. Pravidlá turnaja a predpísané potreby sú uverejnené tu. Povinné zbrane a ochranné pomôcky nájdete na tejto linke.

 5. Bude možné použiť vlastné vybavenie alebo si ho za mierny poplatok na mieste požičať s garanciou úhrady poškodenia.

 6. Kupóny, alebo „bankocetle“ budú bonusy na nákup extra jedla a piva. Ten, kto nepije pivo, dostane bonus na nákup ekvivalentu vína. Inak si víno a liehoviny, ako aj pivo nad základnú mierku budú kupovať účastníci zvlášť. Konzumácia bude neobmedzená vrátane nápojov u bojujúcich. Rozhodcovia však budú mať právo vylúčiť z boja zjavne podnapité osoby. Tento bod rešpektuje vtedajšie pravidlá a je založený na všeobecne rytierskej povahe šermu a šermiarov. Ak by tieto vlastnosti mali utrpieť, má hlavný rozhodca právo v ktorejkoľvek fáze bojovanie úplne zastaviť.

 7. Platia sa teda nasledujúce základné platby:
  Vložné je 9 EUR, v čom je poplatok za štartovné, organizačné náklady, vstupný prípitok, studený bufet a program, najmä zvukové zariadenie a prácu diskdžokeja.
  Ďalších 7 EUR je za teplé jedlá, podávané priebežne, v čom je započítaný aj honorár kuchára a prenájom kuchyne, ako aj jedna mierka piva, alebo jej ekvivalent vo víne. Destiláty si zásadne hradia účastníci zvlášť, ako aj nápoje a jedlo mimo kupónov.
  Za boj a za ospravedlnenie z boja sa platí kupón (bankocetľa) v hodnote 1 EUR.
  O polnoci je opäť prípitok, hradený tentokrát z príjmu za kupóny - bankocetle.

 8. Z jedál sa podáva tzv. Couvert, čo predstavuje všetky jedlá studeného bufetu - tieto sú v cene vložného.
  Teplá kuchyňa je cenovo obsiahnutá v príplatku ku vložnému.

 9. Tých, ktorí by potrebovali prespať, prosíme, aby túto skutočnosť, ako aj počet osôb oznámili písomne. Prespanie bude možné priamo na mieste, je však potrebné doniesť si spacie vrecia a karimatky, prípadne ich je možné si zapožičať, ak bude takáto žiadosť vopred evidovaná.

 10. Uvedená ponuka ubytovania je bezplatná. V prípade vyšších nárokov na pohodlie je možné zaistiť prespanie v penzióne, kdevieme zahovoriť nocľah bez raňajok za cenu od 300.- Sk za posteľ. (Podľa počtu záujemcov a nároku na súkromie dohodneme toto ubytovanie individuálne).

 

TERMÍN KONANIA je teda 17. októbra 2009, dom č. 104, Veľký Grob


Pripájame aj stručnú mapu pre cestu autom z Bratislavy a okolia (.doc).

Program Menzúry 2009 nájdete tu.

Všetkých záujemcov (jednotlivcov aj skupiny) teda dôrazne ŽIADAME, aby si preštudovali pravidlá a najmä POTVRDILI nám rozsah Vašej účasti čo najskôr (zasielajte na emailovú adresu tostabur@gmail.com).

Uzávierka prihlášok je v stredu 10. októbra !
Prihlasovanie na mieste bude značne limitované.


TEŠÍME SA NA VÁS!

Organizátori, členovia TOSTABUR.