Menzúra 2016 (9. ročník)

01.09.2016 -

Veľavážené dámy a páni,

milí naši prijáteljá a priaznivcovjá!

 

Poneváč čas sa po samodevátý ráz naplnil a melduje nám zrok Menzúry, čili obecného sekánia našého, jakož i všelijakého telu doprijávániá a užívániá, píšeme Vám ze srca toto pozíványjé.

Die 15 oktobris anno 2016 P.C.N. zejdeme sa jak to už dobrý mrav káže v Chlebíkéch a Kozéch dome ve Velkém Gróbe 104.
Nezabudnite zebrat sebe rúcho akurátné, jaké sa nosí v našem čase medzi roky 1800 a 1920, aby ste boli jak ze škatulky a sa tak aj trímali. Kerí sú národoveci, móžu sebe natáhnut kroj dedinácký, kerí sú vojáci, nech sa naparujú v uniforme – ale zbrane nechajte za dveráma – jedyné zbrane budú tý, které sa užívajú v menzúre.

Šetko ostatné si prečítajte v tém paklu na tom onom míste, jako ždycky.

Tešíme sa na Vás
a naši gavalíri dámám ručičky boškávajú.

Šeci my od TOSTABUR
Vaši úctyví služebníci