Školy v roku 2017

16.12.2016 -

Vážení kolegovia šermiari!

Vzhľadom na to, že tradičný organizátor verejných šermiarskych škôl MAGISTERIA na Slovensku Ivan Belička z vážnych príčin nemôže zorganizovať semináre v roku 2017, tejto úlohy sa v mene MAGISTERIA ujíma naša spoločnosť TOSTABUR, a to v nasledujúcej ponuke:


I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

 • Semináre sa uskutočnia vo Veľkom Grobe v šermiarni Majstra Petra Kozu, v prípade väčšieho záujmu v miestnom Kultúrnom dome.
 • Semináre sa budú konať na základe záujmu na základe predbežných prihlášok, preto s nimi v prípade záujmu neváhajte. Informácie o nich budeme priebežne aktualizovať.
 • Kontaktná osoba: Jana Kozová Chlebíková
  e-mail (pre prihlášky a iné súvisiace): jana.chlebikova@gmail.com
  tel: +421 905 492 786
  Účet na poukázanie platieb (IBAN): SK5765000000000012175641, pre platby zo zahraničia: BIC/SWIFT: POBNSKBA, majiteľka účtu viď vyššie, adresa: Kamenárska 8, 82104, Bratislava, adresa banky: Poštová banka, a.s., Dvořákovo námestie 4, 81102, Bratislava
  Nutnosť pri platbe (!):
  • variabilný symbol musí obsahovať dátum prvého dňa seminára v tvare deňmesiacrok (napr. 3012017 pre 30.1.2017))
  • poznámka pre príjemcu musí obsahovať meno a priezvisko účastníka a názov školy (napr. Jozef Mrkvička nemecká A)


II. OSOBITNÉ UPOZORNENIE:


V roku 2017 sa je možné prihlásiť na štandardný 5-dňový seminár ukončený aprobáciou alebo na víkendový seminár, nasledujúci bezprostredne po tom 5-dňovom. Do prihlášky preto prosím uveďte, či:

 • máte záujem len o 5-dňovú formu (s aprobáciou a slávnostnou večerou),
 • máte záujem len o víkendovú formu (bez aprobácie a slávnostnej večere),
 • na forme nezáleží, prispôsobíte sa ľubovoľnej.

V prípade, že nechcete mať zabezpečenú stravu, v prihláške uveďte aj tento fakt.


III. KALENDÁR SEMINÁROV:

(Zahŕňa obe formy - 5-dňovú a/alebo víkendovú)

 • 23.-27. január 2017: nemecká škola "A" (dlhý meč, tesák, dýka)
 • + 28.-29. január 2017: víkendová nemecká škola "A"
 • 30. január-3.február 2017: nemecká škola "B" (meč a štít, halapartňa)
 • + 4.-5. február 2017: víkendová nemecká škola "B"
 • 6.-10. február 2017: základná talianska škola (I)
 • + 11.-12. február 2017: víkendová základná talianska škola (I)
 • 13.-17. február 2017: talianska škola pre pokročilých (II)
 • + 18.-19. február 2017: víkendová talianska škola pre pokročilých (II)
 • 20.-24. február 2017: španielska škola
 • + 25.-26. február 2017: víkendová španielska škola
 • 27. február-3. marec 2017: francúzska škola (bez víkendovej formy)


IV. CENY SEMINÁROV:

 • Päťdňový seminár s aprobáciou 220 EUR (+hostina 40 EUR), t.j. spolu 260 EUR.
 • Víkendový seminár bez aprobácie 95 EUR.

V cene je celodenná strava (v deň príchodu iba studená večera, v posledný deň seminára sa stravovanie končí obedom), káva, čaj a pitná voda (tieto sú k dispozícii nepretržite). Ubytovanie si je nutné dojednať osobitne.

Doplnenie (5.1.2017): Na žiadosť niektorých uchádzačov dopĺňame aj variant s vlastnou stravou:

 • Päťdňový seminár s aprobáciou 132 EUR (bez hostiny)
 • Víkendový seminár bez aprobácie 70 EUR.


Upozornenie:
Tým, ktorí sa predbežne neprihlásia alebo zaplatia poplatok po termíne sa účtuje príplatok 5%.
Ak sa na seminár dostaví účastník, ktorý neuskutočnil ani predbežnú ani záväznú prihlášku, jeho účasť je možná, ale za príplatok vo výške 10%.

Ak sa seminár nebude konať z dôvodu nízkeho záujmu alebo z dôvodov na našej strane, jeho nekonanie oznámime a platby vrátime vo forme dohodnutej s konkrétnym účastníkom, so strhnutím prípadného bankového poplatku ak by vznikol.
Vrátenie platby je možné aj ak sa účastník záväzne prihlási a z nejakého dôvodu sa nedostaví na seminár, avšak v tomto prípade bude účtovaný 20% poplatok z ceny seminára za organizačné úkony, t.j. vrátené bude do 80%.


V. ORGANIZAČNÉ INŠTRUKCIE:


Cvičí sa denne, podľa dohody 7 alebo 8 hodín + 2 hodiny teórie.
Príjazd na miesto je večer pred začiatkom, odjazd je ráno po ukončení a večernej hostine z 5-dňového seminára a v nedeľu do 16:00 (prípadne podľa dohody do 17:00) z víkendového.


VI. PODMIENKY A POTREBNÉ VYBAVENIE:


Podmienky:

Na základnú školu sa môže prihlásiť ktokoľvek.
Na pokročilú školu sa môže prihlásiť šermiar, ktorý

 • dosiahol na predchádzajúcej základnej škole aspoň stupeň tyrus maior,
 • dostane od svojho vedúceho skupiny alebo školiteľa (ideálne spomedzi lektorov šermiarskej školy Magisterium, ale nie je to podmienkou) takéto odporúčanie spôsobilosti,
 • sa môže so svojou spôsobilosťou odvolať na osobnú skúsenosť majstra Kozu.

Účelom tohto opatrenia nie je diskriminácia, ale zabezpečenie technickej vyrovnanosti. Školy, pri ktorých nie je stanovený stupeň pokročilosti, sú voľne prístupné a ich náročnosť bude daná štatistickou odbornosťou účastníkov.

Vybavenie:

Adekvátne zbrane a pomôcky podľa seminára, cvičebný úbor, kostým na slávnostnú večeru, a ak je to možné, vlastné dobové jedálenské vybavenie. Nutnosťou je aj páska na omotanie hrotu, ak bude zbraň uznaná za príliš ostrú, odporúčajú sa ochranné rukavice, ochranné zápästky a ochranná vesta.

 

Zbrane potrebné podľa seminárov sú:

 • Nemecká "A": dlhý meč, tesák, dýka (tesák a dýka preferovane drevené alebo z tvrdenej gumy); drevené tesáky sme v obmedzenom množstve sme schopní poskytnúť, avšak je nutné dojednanie dopredu.
 • Nemecká "B": jednoručný meč a štít (preferovane s pästným držaním v strede).
 • Talianska I: kord alebo rapír s bezpečnou čepeľou, dýka ľavoručka, plášť.
 • Talianska II: rovnako ako I + kus lana v dĺžke cca 1 m (priemer prst) a jeden kord (rapír) navyše.
 • Španielska: španielsky kord s dlhými priečkami, dýka, plášť.
 • Francúzska: ľahký francúzsky kordík alebo fleuret.


Kostýmy a zbrane je možné v obmedzenom rozsahu zabezpečiť podľa dohody za požičovné, toto je však potrebné avízovať dopredu, inak to nie je možné zaručiť.


VII. PRIHLÁŠKA:


Prihláška musí obsahovať:

 1. Meno záujemcu
 2. Názov a dátum zvoleného seminára a dátum
 3. Záujem o: výlučne 5-dňový seminár / výlučne víkendový seminár / ľubovoľnú formu seminára
 4. Záverečná hostina (áno-nie). Ak sa chcete stravovať po svojom (t.j. celý seminár bude bez stravy), uveďte aj tento fakt.
 5. Záujem o požičanie zbraní alebo kostýmu (rozpísať)
 6. Ubytovanie:
  a) penzión v blízkej dedine (7-10 EUR / noc),
  b) spacie vrece a prespanie v miestnosti, kde sa cvičí (zdarma).


Predbežná prihláška postačuje v elektronickej forme bez ďalšieho, záväzná prihláška je prijatá a uznaná až poukázaním zálohy vo výške minimálne 1/3 platby za seminár (vítané je aj zaslanie celej sumy).
Prihlášky a platby sa zasielajú na kontaktné údaje uvedené v časti I. Základné informácie.

 • Predbežné prihlášky je pre čo najskoršie určenie konaných seminárov potrebné poslať do 10.1.2017. Tí, ktorí pošlú predbežné prihlášky do konca roka 2016 a nepremeškajú termín pre záväzné prihlásenie, majú nárok na 5% zľavu za uľahčenie organizácie. Ak by účastník nemohol nastúpiť na seminár, táto výhoda je prenosná na prípadného náhradníka.
 • Záväzné prihlášky treba poslať:
  - do 10.1.2017 na nemeckú školu typu A (dlhý meč, tesák, dýka),
  - na všetky ostatné semináre do 14 dní pred termínom začiatku 5-dňovej formy.