Menzúra 2017 (10. ročník)

07.09.2017 -

Veľavážené dámy a páni,

všicki naši prijáteljá a priaznivcovjá!

 

A už tu zasek toto šecko - desátý to ráz sa nám Menzúra (obecné sekánie) to jubilejné rychtuje, jakož i všelijaké telu doprijávániá a užívániá, píšeme Vám teda zasek toto pozíványjé.

 

Die 21 oktobris anno 2017 P.C.N. zejdeme sa jak to už dobrý mrav káže v Chlebíkéch a Kozéch dome ve Velkém Gróbe 104.
Tak jako po té roky minulé, nezabudnite zebrat sebe rúcho akurátné, jaké sa nosí v našem čase medzi roky 1800 a 1920, aby ste boli jak ze škatulky a sa tak aj trímali. Kerí sú národoveci, móžu sebe natáhnut kroj dedinácký, kerí sú vojáci, nech sa naparujú v uniforme – ale zbrane nechajte za dveráma – jedyné zbrane budú tý, které sa užívajú v menzúre.

Šetko ostatné popisné sme taktéž dorychtovali - najdete to tam, gde vždycky.


Tešíme sa na Vás

a naše dámy už včil gavalírov netrpezlivo vyčekávajú.

Šeci my od TOSTABUR
Vaši úctyví služebníci