Súťaž o vstupenku

13.05.2018 -

 

 

 

Pravidlá Facebook súťaže o rodinný lístok na podujatie Rytieri na Devíne

 

Návštevník, ktorý sa chce zapojiť do Facebook súťaže o rodinný lístok na podujatie Rytieri na Devíne, sa účastníkom súťaže stane tak, že k súťažnému multimediálnemu dokumentu na Facebookovej stránke Rytieri na Devíne (spravidla obrázku) vloží (vtipný) komentár.

 

Aj keď identifikácia resp. názov profilu účastníka súťaže je najmenej pre každého používateľa Facebooku verejne dostupným údajom a spoločnosť TOSTABUR žiadnym osobitným spôsobom identifikáciu profilu nespracováva, všetkých záujemcov o účasť v súťaži vopred upozorňujeme na Podmienky ochrany osobných údajov spoločnosti TOSTABUR (sú k dispozícii na webovom sídle www.rytierinadevine.sk). V prípade osoby mladšej ako 16 rokov je účasť možná iba so súhlasom jej zákonného zástupcu.

 

Súťaž na Facebooku prebieha od 14.5.2018 do 26.8.2018 podľa rozpisu nižšie.

 

Víťazom súťaže sa stáva účastník súťaže, ktorý v čase uzavretia daného kola súťaže získa najviac pozitívnych reakcií (tzv. „lajkov“), minimálne však musí dosiahnuť aspoň 30 lajkov. Každé kolo súťaže sa otvára od pondelka poobedia a uzatvára sa nasledujúcu nedeľu o 20:00, podľa rozpisu nižšie. Posledný týždeň pred 1.9.2018 je zároveň posledným kolom súťaže.

 

Informácia o získaní výhry bude víťazovi oznámená Facebook správou zaslanou na jeho profil, v ktorej mu bude poskytnutý aj osobitný výherný kód.

 

Výhrou sa rozumie jeden rodinný vstup (2 dospelí a 2 deti do 14 rokov) na najbližší termín podujatia Rytieri na Devíne, viď. termíny akcií Rytieri na Devíne nižšie alebo aj na webovom sídle www.rytierinadevine.sk.

 

Výhru si účastník súťaže môže uplatniť (prevziať) na nadchádzajúcom (najbližšom) podujatí Rytieri na Devíne po danom kole súťaže (viď. nižšie), a to tak, že pri vstupe na podujatie oznámi pracovníkovi, ktorý podáva informácie a je oblečený v historickom kostýme, svoj výherný kód.

 

Usporiadateľ súťaže, spoločnosť TOSTABUR, oznamuje výhru výhradne víťazovi súťaže. Ak víťaz súťaže túto skutočnosť oznámi inej osobe a mohla by nastať situácia viacerých uplatnení výhry (oznámení rovnakej e-mailovej adresy víťaza) na jednom podujatí Rytieri na Devíne, do úvahy sa berie len jedno uplatnenie, a to to, ktoré bolo uskutočnené ako prvé. Za zneužitie tejto skutočnosti víťaz nesie vlastnú zodpovednosť.

 

Relevantné termíny podujatí Rytieri na Devíne a príslušné kolá súťaže:

 

 

  • Rytieri na Devíne 2.6.2018, príslušné kolá: 14.-20.5. a 21.-27.5.2018 
  • Rytieri na Devíne 7.7.2018, príslušné kolá: 4.-10.6., 11.-17.6., 18.- 24.6. a 25.6.-1.7.2018 
  • Rytieri na Devíne 4.8.2018, príslušné kolá: 9.-15.7., 16-22.7. a 23.-29.7.2018 
  • Rytieri na Devíne 1.9.2018, príslušné kolá: 6-12.8., 13.-19.8. a 20.-26.8.2018 

 

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať organizátora podujatia Rytieri na Devíne - spoločnosť TOSTABUR, a to prostredníctvom kontaktného e-mailu tostabur@tostabur.sk.