Menzúra 2018 (11. ročník)

04.10.2018 -

Veľavážené dámy a páni,

milí naši prijáteljá a priaznivcovjá!

 

Poneváč čas sa po už toľko jedenáctý ráz naplnil a melduje nám zrok Menzúry, čili obecného sekánia našého, jakož i všelijakého telu doprijávániá a užívániá, píšeme Vám ze srca zasek toto našek pozíványjé.

Die 17 novembris anno 2018 P.C.N. sa všičke zejdeme jak to už dobrý mrav káže v Chlebíkéch a Kozéch manóri ve Velkém Gróbe 104.

Nezabudnite zebrat sebe rúcho akurátné, jaké sa nosí v našem čase, totiž medzi roky 1800 a 1920, aby ste boli jak ze škatulky a sa tak aj trímali. Kerí sú kerí uvidzíme, tož seba predvedzéte jak sa patrí - dámenky švárné či junáci - vojáci uniformovaní či kujóni kadejakí, avšak zbrane enem doma zanechajte – jedyné zbrane povolené budú tý, které sa v Menzúre užívajú.

Šetko ostatné si prečítajte v hentém paklu na tom onom míste, ostatne jako ždycky.

Tešíme sa mocne na hojnú Vašu participáciju
a naši gavalíri dámám ručičky boškávajú.

Šeci my od TOSTABUR
Vaši úctyví služebníci