PF 2021

22.12.2020 -

Priatelia,
želáme vám krásne sviatky plné pohody, zdravia a spoločne prežitých chvíľ a odvážne vykročenie do roku 2021!

Vaše dámy a rytieri z TOSTABURu :)

 

PF obrázok s bojujúcimi