Menzúra 2006

15.11.2006 -

Vážení kolegovia šermiari!

 

Dňa 16. decembra 2006 v sále EKOIUVENTY na Búdkovej ceste v Bratislave poriadame slovenskú MENZÚRU.
Čo to je??
Na nemeckých univerzitách (kam inak chodievali študovať aj naši národovci, nevynímajúc samotného Ľudovíta Štúra!) vyvinuli druh súboja, ktorý mal umožniť ochranu bojujúcich pred smrteľnými zraneniami pomocou čiastočnej ochrany vitálnych častí tela a pri pevnej bojovej vzdialenosti. Ako zbraň sa používal tzv. Schläger, čiže mlatok, tĺk (po česky tlouk) – zbraň s košom, podobná športovej šabli – pre súboj ostrá, pre cvičný boj tupá. Nácvik sa dial v maskách so zvýšenou ochrannou spôsobilosťou a v tejto podobe chceme našu menzúru ako cvičné meranie síl vybojovať. My sa pokúsime priblížiť si atmosféru tých čias a VÁS VŠETKÝCH POZÝVAME VYCHUTNAŤ SI JU S NAMI!
Ako?
Určite nie tak, že by sme sa medzi sebou bezhlavo hlušili!
Pôjde nám najmä o spoločenské podujatie a boli by sme radi, keby si udržalo istú noblesu a historický nádych. Preto sa bude riadiť nasledujúcimi pravidlami:

 1. Podmienkou účasti je oblečenie v štýle „retro“, čiže v odeve z konca 19. až začiatku 20. storočia. Je jedno, či to bude uniforma, frak, alebo športové, či dokonca ľudové oblečenie. Netrváme ani na jeho úplnej dobovej presnosti a „dotiahnutosti“. Chceme jednoducho, aby každý z Vás bol súčasťou atmosféry, spoluvytváral a vychutnal si ju.

 2. Každý účastník si vytlačí, alebo ručne vypíše navštívenku s menom a zaradením, pod akým chce vystupovať – podľa možnosti v súlade so svojím oblečením.
  Dámy budú mať tanečnú knižočku na päť výziev do tanca, ale nebudeme sa brániť ani prípadným ďalším zápisom.

 3. Výška vložného je možné nájsť tu.
  Kupóny, alebo „bankocetle“ budú bonusy na nákup extra jedla a piva Ten, kto nepije pivo, dostane bonus na nákup ekvivalentu vína. Inak si víno a liehoviny, ako aj pivo nad základnú mierku budú kupovať účastníci zvlášť. Konzumácia bude neobmedzená vrátane nápojov u bojujúcich. Rozhodcovia však budú mať právo vylúčiť z boja zjavne podnapité osoby. Tento bod rešpektuje vtedajšie pravidlá a je založený na všeobecne rytierskej povahe šermu a šermiarov. Ak by tieto vlastnosti mali utrpieť, má hlavný rozhodca právo v ktorejkoľvek fáze bojovanie úplne zastaviť.

 4. Keďže sa nejedná o typický turnaj, nebude sa bojovať každý s každým a boj ani nebude dominantnou činnosťou. Bude sa tancovať, zabávať – a súčasťou večera bude program umeleckého charakteru. Tancovať sa budú tance od valčíka po tango.
  Program bude obsahovať minimálne dve prekvapenia a samozrejme tombolu.
  Osobitnou časťou programu bude spoločenské cvičenie v etikete.
  Samotné boje budú prebiehať formou vyzvaní. Každý mužský účastník podujatia je podmienene povinný prijať tri výzvy na boj. Vyzývať však môže v neobmedzenom počte. Dámy nemajú povinnosť bojovať, ale smú sa do boja prihlásiť. Porazený prispieva na spoločný prípitok šampanským pri oficiálnom závere večera a platí víťazovi poukaz na mierku piva – oboje v podobe poukážky- bankocetle, ktorú si bojujúci zakúpia pri evidenčnom stole pred bojom. V rámci turnaja sa budú evidovať súboje a odmenený bude bojovník s najväčším počtom víťazstiev a s najväčším počtom vybojovaných súbojov.
  Z povinnosti prijať výzvu sú vyňatí čestní hostia, účinkujúci, poriadkoví činitelia, organizátori a rozhodcovia. Sami však vyzývať môžu.
  Ten mužský účastník, ktorý sa nechce podieľať na boji, sa môže vykúpiť „bankocetľou“ ako pri porážke. To ho oprávňuje výzvu neprijať, ale umožní jemu samému výzvu vysloviť. Bankocetľu odovzdáva vyzývajúcemu ako kompenzáciu neprijatej výzvy. Tým je sanovaný záverečný prípitok a vyzývajúci získava hodnotu „mierky“ piva ako odškodnenie za zmarený boj.

 5. Pravidlá turnaja sú uverejnené tu. Povinné zbrane a ochranné pomôcky nájdete na tejto linke. Bude možné použiť vlastné vybavenie a za mierny poplatok si vybavenie na mieste požičať s garanciou úhrady poškodenia.

 

TERMÍN KONANIA sme museli prispôsobiť termínu sály a je, ako uvádzame na začiatku pozvánky 16.decembra 2006, čiže v sobotu pred ZLATOU NEDEĽOU. Dúfame, že nákupná horúčka Vám neskalí účasť na tomto spoločenskom podujatí!

Všetkých záujemcov (jednotlivcov aj skupiny) dôrazne ŽIADAME, aby si preštudovali pravidlá a najmä POTVRDILI nám rozsah Vašej účasti čo najskôr, aby bolo možné stanoviť výšku vložného (zasielajte na emailovú adresu pajdlhauser@gmail.com a v kópii na fingol@zoznam.sk).

Uzávierka prihlášok je v stredu 6. decembra !
Prihlasovanie na mieste bude značne limitované.TEŠÍME SA NA VÁS!


Organizátori, členovia TOSTABUR.