Cormons 2004

06.09.2004 -

"Rozbehová skúška landsknechtov."

 

22.augusta 2004 sa v mestečku Cormons v Taliansku konala pravidelná oslava na počesť cisára Maximiliána I., ktorý bol veľkým mecenášom tohto mesta.
Na tom by nebolo nič mimoriadne. Ani na tom, že Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel tam účinkovalo. Je to už istá tradícia, pretože sme tam účinkovali už sedem po sebe idúcich rokov.
Nové je, že naša účasť sa rozmnožila (požiadavka na takmer zdvojnásobenie účastníkov) a nové bolo, že sa po prvýkrát v našej zostave vyskytli zástupcovia z Nemecka, Čiech a ostatných miest Slovenska, pochádzajúci z ôsmych šermiarskych skupín. Je to nádejný predpoklad spolupráce a základ pre zriadenie organizovanej jednotky na báze národných tímov – ale na spoločnej povelovej technike v originále – v nemčine, takže budeme schopní kedykoľvek kooperovať s inými tímami.
Dúfame, že po položení základu budeme budovať ďalej.

Na pripomenutie pre tých, ktorí mali záujem prísť sa pozrieť:
Akcia mala základňu (tábor) na futbalovom ihrisku pri fare,
SPRIEVOD ulicami bol mohutný a konal sa cca od 16,oo do 18,oo hod.
Predstavenie začínalo cca o 18,oo z chodu po sprievode, ktorý končil pri tábore.

Súčasťou programu bol turnaj štyroch rytierov, ktorí sa aj s družinami zúčastnili sprievodu.
Program bol ukončený spoločným grandióznym ohňovým show.

 

Šašo a ostatní v Cormons