Korunovačné slávnosti 2004

05.09.2004 -

Dňa 4. septembra 2004 sa už po druhýkrát naplnili ulice bratislavčanmi a zahraničnými hosťami, aby videli korunovačný sprievod a sprievodné programy, viažúce sa k rekonštrukcii korunovácie kráľovnej Alžbety, manželky Maximiliána II. Habsburského.
Program mal širší rámec a Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel mal tú česť zabezpečovať do neho tieto aktivity:

  • 1.   Sprievod, alebo azda by sme mali povedať sprievody, pretože o 10:00 sa pohli z troch rôznych smerov tri sprievody, ktoré sa zliali v jeden, končiaci pri Dóme sv. Martina a pokračujúci po korunovácii na Hviezdoslavovo námestie.
  • 2.   Spoluúčasť na korunovačnom akte – v roli príslušníkov dvora
  • 3.   Rytiersky turnaj na počesť korunovácie – toto bol hlavný program, ktorý sa týkal nás
  • 4.   Programy v uliciach – čiastočne sme zabezpečovali kaukliarov a veselníkov, okrem iného aj Strelnicu z kuší a stredovekú justíciu.
  • 5.   Večerný program pri korunovačnej hostine - tento program sa konal pre uzavretú spoločnosť formou dobovej hostiny.

Okrem tohto sa samozrejme konalo množstvo ďalších sprievodných akcií, ktoré ste si jednoducho tiež
nemohli nechať ujsť !
Časové sledy boli zverejnené v oznamovacích prostriedkoch, bulletinoch a vybubnovávané v znelkách, ktoré sme ako čaty bubeníkov vysielali do mesta.

Ste srdečne pozvaní a vítaní aj o rok !

 

Slávnostný sprievod mestom