Týždeň v 30-ročnej vojne

05.09.2002 -

21.7.2002 - 28.7.2002

 

ZÁKLADNÝ REGLEMENT

 

Nedeľa 21.7.
Príchodový deň, ubytovanie.

 

Pondelok až piatok 22.7. až 26.7.
Výcvik a táborový život

 

Sobota 27.7.
Spoločné predstavenie, zocvičené účastníkmi a členmi TOSTABUR, ako aj spoločná oslava.

 

Nedeľa 28.7.
Dozvuky a rozchod

 

Obsah


I. Motivácia

Prežiť a vychutnať si život v poľnom tábore tridsaťročnej vojny so všetkým nepohodlím, ale aj radosťami a kulinárnymi zážitkami.

 

II. Cieľ

Osvojiť si aspoň v základných črtách bojové majstrovstvo žoldnierov 17.storočia a dokázať to divákom v záverečnom predstavení. Zároveň nadviazať nové priateľstvá a získať neopakovateľné zážitky.

 

III. Náplň

Výcvik dôstojníka, jazdca, bubeníka, zástavníka, pikeniera, mušketiera, markytánky (ale aj dámy!), overenie pochodových a bojových zostáv v praxi, spoločné nácviky tancov, praktické životné návyky, atď.

 

IV. Profesná príslušnosť

Každý účastník sa prihlási k nejakej vojenskej špecializácii, ktorú bude stvárňovať v záverečnom predstavení a na ktorú si prinesie výstroj a výzbroj.
Okrem toho však okúsi všetky profesie, ktoré sa budú vyučovať.
Cvičiť sa budú nasledujúce profesie:

 1. Dôstojnícky čakateľ - komét
 2. Zástavník
 3. Bubeník
 4. Jazdný arkebuzier - peší arkebuzier
 5. Pikenier
 6. Rondašír
 7. Mušketier
 8. Delostrelec

Okrem toho prebehne činnosť markytánky,trubača, pisára, kuráta, profoza.

 

V. Povinná výstroj

 

1. Všeobecná

Vybavenie na jedenie: miska, pohár, tanier, nôž, lyžica, kus plátna na utieranie riadu a zabalenie, vrecko, kde to všetko bude visieť (nepovinne sa odporúča vidlička a kresadlo).

 

2. Spanie

Plachta a dve povliečky na periny - jedna sa napchá senom a druhou sa prikryjete. Náplň druhej periny môže byť deka, alebo sa tiež napchá senom. Kto by dával prednosť spaniu v penzióne, je možné mu ho zaistiť, ak pošle vopred požiadavku. Aj tak ale musí prespať v tábore minimálne noc z piatka na sobotu. Výnimka zo spania v tábore sú zdravotné dôvody. Pre prípad prírodnej katastrofy bude v penzióne predbežne zahovorený istý počet izieb a jedna bude trvalo k dispozícii kvôli sprche.

 

3. Hygiena

Vlastný biely, alebo prírodný ľanový uterák a hygienické potreby. Z hygieny sa tiež poskytuje výnimka: kto chce dodržiavať dobovú hygienu, bude môcť vyskúšať aromaterapiu, ku ktorej bude aj olejkársky výklad.

Kto ale chce používať svoju štandardnú hygienu, bude mu to umožnené a jeho pomôcky nebudú stíhané ako nedobové. Tolerované budú aj vreckovky. Kto z dôstojníkov by sa však chce blysnúť fazolettom (dobovou vreckovkou), jeho aktivita bude vítaná.

Pre účastníkov budú v areáli k dispozícii dva chemické záchody.

 

4. Odev

Počas celej akcie je kostýmová povinnosť:
2 košele, nohavice, kolet (kabát), plášť, 2 páry pančúch, topánky (u jazdy a dôstojníkov čižmy), klobúk (u dôstojníkov rukavice a ozdobný golier).
Odporúčať možno vestu, rukavice, rezervný golier pre každého.

U markytánok miesto nohavíc dobové spodné nohavičky, spodnička, sukňa, zástera a čepiec. Rukavice, klobúk, čižmy, alebo gamaše, ozdobný golier a manžety, prípadne slávnostnejší kostým na hostinu sa nevylučujú.

U všetkých sa odporúča meštek, alebo kapsička na peniaze.

 

5. Vojenská výstroj

 

5.1.Príslušnosť

Tábor rozoznáva tri príslušnosti:

 

 1. k výcvikovému táboru - farba červeno-modrá
 2. k cisárskym - farba červená
 3. k Švédom - farba modrá (belasá)

 

Dôstojníci, poddôstojníci a zástavníci musia nosiť šerpu v príslušnej farbe.
Na táborovú príslušnosť to pre jednoduchosť teda môžu byť šerpy dve. Rozmer šerpy: šírka cca 20 cm, dížka najmenej 2 m. Materiál najradšej satén, glot, alebo hodváb. Dôstojníci môžu mať na šerpe strapce.
Ostatné mužstvo má na rukáve naviazanú šatku v predpísaných farbách. Rozmery šatky: šírka najmenej 10 cm, dížka cca 60 cm. Šatka môže byť aj trojuholníková, alebo (ak je látka dosť tenká) preložený štvorec.
Poznámka: Dôstojníci majú kostým zdobný, mužstvo jednoduchý, z drsných látok.

 

5.2. Zbrane a pomôcky
 • Dôstojník - kord (rapír) s dobovým košom, francúzsky závesník, pošva, odporúča sa dýka s pošvou, pištoľa a ostrohy.
 • Zástavník a bubeník - rovnaké ako dôstojník, ale bez ostroh. Bubeník bubon so závesníkom, paličky a španielsky závesník na kord. Ak má francúzsky závesník, musí mať ešte obyčajný opasok na prepásanie bubna.
  Zástavník zástavu podľa svojej príslušnosti (cisárski, Švédi), prípadne svojej skupiny. Závesník rovnako ako bubeník.
 • Mušketier - Kožená vesta, alebo kolet, mušketa, furketa, bandalier, zásoba prachu na výcvik, kord, alebo rapír + francúzsky závesník s pošvou. Nepovinné:
  prachovnica, panvičková prachovnička, dýka s pošvou.
 • Arkebuzier - Kožená vesta, alebo kolet, kord, alebo rapír, španielsky závesník s pošvou, držiak prachovníc, dávkovacia prachovnica, prachovnička na jemný prach, arkebúza.
  Nepovinné: dýka s pošvou. Výnimočne môže bandalier nahradiť prachovnice. Arkebuzier môže mať kyrys než šorcov, prilbu morion, alebo pappenheimskú a NEMÁ ftirketu !!!
 • Pikenier - Kožená, alebo látková vesta, prilba morion, kyrys so šorcami, pika, kord, alebo rapír s pošvou, španielsky závesník. Ak je závesník francúzsky, povinný je opasok! Veľmi sa odporúčajú rukavice. Nepovinné: Dýka s pošvou.
 • Delostrelec - Rovnaká výstroj ako u pikeniera, pretože počas predstavenia bude plniť úlohu pikeniera. Na delostrelca nepotrebuje špeciálnu výzbroj. Delo je však vítané na výcvik a do tábora, ako aj na slávnostné salvy. Nepovinné: delo a delostrelecké náradie, zameriavacie náradie, delostrelecké stiletto.
 • Jazdec - (rondašír) Vzhľadom na nedostatok koni je pravdepodobné, že jazdci spomedzi účastníkov budú v predstavení spínať funkciu rondašírov. Ich výstroj nebude preto striktne jazdecká. Kožená vesta, alebo kolet, prilba pappenheimská, kord, alebo rapír s francúzskym závesníkom, kyrys. U jazdca bez koňa, teda rondašíra je prípustná prilba morion a povinný kruhový štít, alebo ako výnimka pästný štítok. U jazdcov s koňom: arkebúza na bandalieri, dve pištole. U oboch nepovinné: Dýka s pošvou, rukavice.
 • Markytánka - zbrane, ktoré ovláda, alebo ktoré chce ovládať.
  Povinné: Poľná fľaška a dva zakrvácané obväzové pruhy odtrhnutého plátna. Ak je strelkyňa, tak svoju palnú zbraň s príslušenstvom.

  AK NIEKTO NEDISPONUJE POTREBNOU VÝSTROJOU, TOSTABUR MU JU ZABEZPEČÍ, AK VČAS DOPREDU OZNÁMI SVOJU POTREBU !!!

   

 

VI. Miera účasti

 

Účastníci Týždňa v tridsaťročnej vojne sú povinní ho absolvovať celý. Každý účastník, ktorý z nejakých príčin nemôže absolvovať celý výcvik, ale chce sa na podujatí zúčastniť, musí túto skutočnosť dopredu ohlásiť a jeho účasť musí byť odsúhlasená na štábe akcie podľa miery, akou má nádej sa ešte zapojiť do akcie.
Ak by nemohol absolvovať hlavnú skúšku a generálku v piatok 26.7., alebo ak v štábe jeho oklieštená účasť nebude uznaná, môže byť pripustený len na pobyt a do stráže, ale nie do predstavenia a nedostane teda plný honorár.

 

VII Financovanie

 

Pobyt a výcvik si účastníci hradia vo výške sumy, ktorú budeme schopní presne určiť až na základe predbežných prihlášok, ale mala by sa pohybovať od 2500.-Sk do 3500.- Sk.
VÝŤAŽOK z predstavenia sa po odrátaní nutných nákladov rozdelí medzi účastníkov vo forme honoráru podľa kľúča:
- zástoj v predstavení - aktivita počas týždňa - počet dní účasti - vycvičenosť a vystrojenosť.
Za chýbajúce časti výstroje, ktoré zaistí TOSTABUR zaplatí účastník požičovné podľa cenníka, v priemere 40 - 200.- Sk za kus podľa nákladnosti

 

JEDNACIA A POVELOVÁ REČ BUDE SLOVENSKÁ A NEMECKÁ

 

Za obdobných podmienok sa v prvom októbrovom týždni koná TÝŽDEŇ V RANOM STREDOVEKU. Informácie nájedete na tomto istom mieste.