Škola šable

19.02.2005 -

Vážení kolegovia šermiari.

Vzhľadom na to, že tohoročná verejná ŠKOLA ŠABLE nebude otvorená, chceme záujemcom ponúknuť náhradné riešenie v podobe dvoch víkendov v Bratislave. Vzhľadom na kritický termín prosil by som o promptné predbežné prihlášky, ktoré ovplyvnia ostatné parametre, ako je miesto konania, cena, atď.
Škola sa uskutoční V KAŽDOM PRÍPADE, pretože sme ju plánovali ako internú školu pre členov TOSTABUR. Definitívnu cenu oznámime predbežným záujemcom naspäť a bude uverejnená aj na tých istých stránkach, ako tento odkaz.

NÁPLŇ:
Orientálna šabľa a európska šabľa. Zvláštny zreteľ na janičiarov a husárov. Praktická možnosť vyskúšať si menzúru so Schlägrami.

Potrebné VYBAVENIE:

Zakrivená šabľa s pošvou a opaskom, európska športová šabľa – alebo jej ekvivalent v podobe prúta s košom, jednoduchého kordu s prstovou záštitou, či plastovej náhražky európskej šable. Rukavica s manžetou, alebo chráničom predlaktia, ochrana tela a pravej ruky, najradšej prešívaná. Pokiaľ účastník niečím z menovaných vecí nedisponuje, pokúsime sa ich pre neho obstarať, ale istejšia cesta je, ak si ich požičia mimo nás, pretože už pre našich členov budeme výstroj musieť doplňovať. Nekompletná výstroj nebude prekážkou prijatia.
Bežný cvičebný úbor a tenisky. Na slávnostný večer kostým.

TERMÍNY konania:

I.Beh: sobota 19.2.- nedeľa 20.2., II.Beh: piatok 25.2. – nedeľa 27.2.


UPOZORNENIE:
Tí, ktorí už absolvovali nejaký kurz šable našej školy majú nárok prihlásiť sa len na záverečný trojdňový cyklus a platba sa im rozpočíta podľa účasti. Môžu však beh absolvovať celý.
PREDBEŽNÁ CENA 1500.- Sk bez ubytovania a stravy, so stravou do 2500.- Sk. Ubytovanie v obmedzenom rozsahu bude zabezpečené za minimálnu cenu. Oboje zabezpečíme podľa požiadaviek účastníkov, najmä však tým záujemcom, ktorí budú na to odkázaní, alebo bude v záujme priebehu vyučovania, aby ubytovaním a spoločným stravovaním disponovali.

Začiatok vyučovania šermu vždy o 08,3o, prestávka na obed od 12,3o do 14,oo, popoludňajší výcvik čapáša a šabľového tanca od 14,oo do 15,oo. Popoludňajší šerm od 15,oo do 19,oo.
Teória od 20,oo do 22,oo
V nedeľu 27.2. o 14,oo zadanie na aprobáciu a o 16,3o – 17,oo zahájenie aprobácie. Slávnostná večera v sobotu 26.2.
Nástup Mimobratislavských vždy večer pred začiatočným dňom, nástup Bratislavčanov 30 min. pred zahájením vyučovania.

Definitívnu cenu a ostatné parametre oznámime predbežne prihláseným 4.2.

 

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: predbežná 3.2.2005, záväzná 15.2.2005