Víkendová škola šermu

02.06.2011 -

POZVANIE DO ŠERMIARNE - DOPRAJTE SI VÍKENDOVÝ ZÁŽITOK V HISTÓRII

 

Kto pozýva? Peter KOZA, Martin JANIČINA a Martin FABIAN.

Kam? Do práve zriaďovanej verejnej šermiarne vo Veľkom Grobe

Kedy? Od 15. do 17. JÚLA 2011

 

Čoho sa pozvanie týka? Zúčastnite sa na zabehávacom seminári testujúcom súkromnú a zároveň verejnú šermiareň v dome slobodného majstra šermu Petra Kozu v obci Veľký Grob 104 (35 km od Bratislavy za obcami Senec-Reca) a v rámci toho na oslave jej otvorenia.

 

Koho sa pozvanie týka? Na šermiarskú časť seminára sa pozvanie týka každého šermiara, ktorý zvládol koordináciu pohybu, dokáže seknúť a bodnúť s primeranou bezpečnosťou a ovláda základné manipulačné techniky ovládania zbrane.

Na slávnostnú sobotnú večeru sa pozvanie týka partnerov, alebo partneriek účastníkov seminára a pokiaľ to kapacita dovolí, aj širší okruh priateľov a priaznivcov.

pre tých účastníkov, ktorých partneri z dopravných dôvodov potrebujú pricestovať s nimi už v piatok, budeme riešiť paralelnú náplň úmerne ich počtu a pohlaviu. Prosíme len o ich včasné nahlásenie.

 

Náplň:

Talianska škola – Martin Janičina

Nemecká škola – Martin Fabian

Španielska škola + Francúzska škola – Peter Koza

 

Pretože v krátkych limitoch pre jednotlivé témy budú techniky vytrhnuté z kontextu, výber konkrétnych cvičení zvolia lektori na základe skúseností.

 

Ekonomika akcie:

  • Platba na účastníka seminára vrátane slávnostnej večere 90.- Eur 
  • Platba na účastníka len na slávnostnú večeru 18.- Eur

V cene sú teoretické i praktické vyučovacie témy, používanie vyčlenených priestorov vrátane WC a spŕch, matrace a priestory na spanie, minerálne vody, káva a čaj počas celého seminára, jedlo v nasledujúcom poradí:  - V piatok sa stravujú účastníci z vlastných zásob a dostanú len ľahké

                                   pohostenie (skôr degustáciu) v rámci príchodu.

                                - V sobotu plný rozsah stravovania – raňajky, obed a slávnostná večera.

                                - V nedeľu raňajky a obložený chlebík na cestu.

 

Podmienky účasti:

  •  Ochranné pomôcky (maska, ochranná vesta, rukavice). 
  •  Zbrane: rapír (alebo dva), jedenapolručný meč, dýka, francúzsky kord. Vítaný je vlastný drevený tesák a španielsky rapír, ale nie je to podmienka. Drevené dýky a tesáky poskytneme pre všetkých účastníkov.

        Pokiaľ niekto nedisponuje niektorou z predpísaných zbraní, poskytneme mu ju, ak o to 

        vopred požiada. Pokiaľ účastník nedisponuje španielskym zvoncovým kordom, je možné

        urobiť úpravu štandardného kordu, alebo rapíru pripáskovaním drevenej priečky k pôvodnej 

        železnej, ale aj španielske kordy budú k dispozícii v obmedzenom rozsahu. Lepiaca páska na

        páskovanie priečok, ako aj hrotov zbraní bude k dispozícii. 

  •  Cvičenie kvôli vzájomnému spríjemneniu zážitku sa má odohrávať v tmavých nohaviciach a bielych košeliach bez ohľadu na dobu, alebo dokonca v civilných. Slávnostná večera nebude povinne kostýmová, ale uvítali by sme aspoň rovnaké (nespotené) oblečenie, ako počas cvičenia.

 

Rozvrh seminára:

 

  • Piatok 15.7.   - Príchod od 16:00 do 18:00 

                            - Ubytovanie a hygiena 18:00 – 20:00

                            - Vstupné poučenie a prednášky 20:00 – 22:00 (výnimočne 23:00)

 

  • Sobota 16.7.  - Praktické cvičenie 09:00 až 13:00 a 14:00 – 17:00

                            - 17:00 – 19:00 úprava sály na slávnostnú večeru, osobná hygiena

                              a kostýmovanie sa

                            - 19:00 slávnostná večera

 

  • Nedeľa 18.7.   - Praktické cvičenie 09:00 až 13:00, uzavretie seminára 

 

Prihlasovať sa môže telefonicky alebo e-mailom:  +421 905 890 045   

                                                                       swordmaster.koza@gmail.com  

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!