Menzúra 2012 (5. ročník)

20.10.2012 -

Dekoračné - 2 mečeVeľavážené dámy a páni,
milí naši prijáteljá a priaznivcovjá!

Poneváč čas sa po samopiátý ráz naplnil a melduje nám zrok Menzúry, čili obecného sekánia našého, jakož i všelijakého telu doprijávániá a užívániá, píšeme Vám ze srca toto pozívánjé. Die 20 oktobris anno 2012 P.C.N. zejdeme sa jak to už dobrý mrav káže ve Velkém Gróbe 104 u Kozów-Chlebíków.

Nezabudnite zebrat sebe rúcho akurátné, jaké sa nosí v našem čase medzi roky 1800 a 1920 aby ste boli jak ze škatulky a sa tak aj trímali. Kerí sú národoveci, móžu sebe natáhnut kroj dedinácký, kerí sú vojáci, nech majú uniformu – ale zbrane nechajte za dveráma – jedyné zbrane budú tý, které sa užívajú v menzúre.

Šetko ostatné si prečítajte v tém paklu, kerý zme nabalili k pozívanjú, alebo na tom onom míste, de je ždycky šetko.

Tešíme sa na Vás
a naši gavalíri dámám ručičky boškávajú.

Šeci my od TOSTABUR
Vaši úctiví služebníci