Tovarišské aprobácie

12.12.2009 -

Vážení kolegovia aj náhodní okoloidúci!

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že po niekoľko ročnej odmlke sa dňa 12. decembra 2009 opäť v duchu tradícií Tovarišstva konali v Corgoň pube (bývalý Husák) v Dúbravke. Tovarišské aprobácie, ktoré sú určené na obhájenie titulu a dosiahnutých znalostí jednotlivými členmi Tovarišstva.

Skúšky pozostávajú z praktických aj teoretických otázok, pričom ašpirant sa musí obhájiť pred trojčlennou komisiou, plénom Tovarišstva a prípadnými externými hosťmi (tohto roku sa zúčastnil aj podmajster školy Magisterium Petr Nůsek, ktorý sám tieto aprobácie pred rokmi v Tovarišstve skladal).

Záber otázok je veľmi široký - pri praktických otázkach prechádza všetkými u nás vyučovanými školami, teoretické otázky sú od teórie šermu, cez šermiarskych majstrov až po vojenstvo, slávne bitky či významných vojvodcov.

V roku 2009 sa na aprobácie prihlásilo viacero záujemcov, nakoniec sa dostavili v celkovom počte deväť a svoje hodnosti obhájili nasledovne:

 

 • Matej Kupka - ašpiroval na mladšieho učňa - obhájil
 • Igor Homola - ašpiroval na mladšieho učňa - obhájil
 • Majo Peterec - ašpiroval na mladšieho učňa - obhájil
 • Peter Sivák - ašpiroval na mladšieho učňa - obhájil
 • Katka Uríková - ašpirovala na mladšieho učňa - získala staršieho učňa
 • Elen Gyurcsová - ašpirovala na staršieho učňa - obhájila
 • Peter Bíro - ašpiroval na staršieho učňa - získal mladšieho tovariša
 • Michal Mrázek - ašpiroval na mladšieho tovariša - obhájil
 • Pišta Klimko - ašpiroval na mladšieho tovariša - obhájil

 

Pre úplnosť ešte uvádzame hierarchiu Tovarišských stupňov:

 

 • elév (čakateľ = úplný nováčik)
 • člen (po prijatí za riadneho člena)
 • mladší učeň
 • starší učeň
 • mladší tovariš
 • starší tovariš
 • vladyka (podmajster)
 • majster

 

Všetkým zúčastneným patria oprávnené gratulácie a dúfame, že na ďalších skúškach bude minimálne rovnako hojná účasť a úspešnosť.

Šermu zdar!

 

Príprava pred obedom

Príprava pred obedom

 

Komisia a rôzni hostia

Skúšobná komisia

 

Aprobujúci

Aprobujúci - teoretická časť

 

Aprobujúci

Aprobujúci - praktická časť

 

4 mladší učni

Mladší učni

 

2 staršie učnice

Starší učni