Firemné akcie 

Športové hry, vianočné oslavy, podnikové výročia, spoločenské aktivity - tam všade môžeme priniesť šermiarsky program, historickú hostinu, hry pre dospelých a detí, streľnicu, vržnicu, jazdu na koni, dekorácie interiéru a podobne!

 

Ponúkame dva základné typy vystúpení:

  • programy, ktoré majú pevnú základnú štruktúru a väčšinou sa pohybujú v rozsahu od 20 do 70 minút
  • scénky, ktoré sú ľubovolne obmieňateľné a ich časový rozsah je obvykle od 5 do 20 minút.

 

Programy je samozrejme možné rôznym spôsobom flexibilne modifikovať (dohodnúť sa na zmene počtu vystupujúcich, dĺžke programu, úprave obsahu atď.). Je možné aj rôzne kombinovať programy so scénkami alebo kombinovať scénky navzájom - všetko je len otázkou vzájomnej dohody.

V prípade vážneho záujmu je možné aj naštudovať a pripraviť osobitný program/y alebo scénku/y podľa požiadaviek záujemcu, šité presne na mieru.

 

Okrem toho ponúkame aj rôzne ďalšie doplnkové aktivity, ako hry, tanec či výrobu rekvizít a kostýmov.