Vystúpenia pre jednotlivcov 

Stretávky, svadby, narodeninové oslavy, partijné stretnutia, tábory a podobne sú priestorom, kde môžeme ponúknuť historicky ponímané unášanie nevesty, prepady, školu šermu, šermiarske a divadelné scénky, čestnú stráž, slávnostné salvy, brušné tance a iné, ale aj služby ako požičiavanie a výrobu kostýmov a rekvizít, náučné podujatia, odbornú asistenciu k histórii atď.

 

Ponúkame dva základné typy vystúpení:

  • programy, ktoré majú pevnú základnú štruktúru a väčšinou sa pohybujú v rozsahu od 20 do 70 minút
  • scénky, ktoré sú ľubovolne obmieňateľné a ich časový rozsah je od 5 do 20 minút.

 

Programy je samozrejme možné rôznym spôsobom flexibilne modifikovať (dohodnúť sa na zmene počtu vystupujúcich, dĺžke programu, úprave obsahu atď.). Je možné aj rôzne kombinovať programy so scénkami alebo kombinovať scénky navzájom - všetko je len otázkou vzájomnej dohody.

V prípade vážneho záujmu je možné aj naštudovať a pripraviť osobitný program/y alebo scénku/y podľa požiadaviek záujemcu, šité presne na mieru.

 

Okrem toho ponúkame aj rôzne ďalšie doplnkové aktivity, ako hry, tanec či výrobu rekvizít a kostýmov.