Mestské a obecné podujatia a slávnosti 

Sprievody, slávnostné ceremoniály, dni obce či mesta, festivaly, kultúrne podujatia, fašiangy, vinobrania, náučné vystúpenia, výstavy, besiedky - toto všetko sú podujatia, kde môžeme ponúknuť pohľad do histórie a spestrenie, aké bežne nedostanete!

 

Ponúkame dva základné typy vystúpení:

  • programy, ktoré majú pevnú základnú štruktúru a väčšinou sa pohybujú v rozsahu od 20 do 70 minút
  • scénky, ktoré sú ľubovolne obmieňateľné a ich časový rozsah je obvykle od 5 do 20 minút.

 

Programy je samozrejme možné rôznym spôsobom flexibilne modifikovať (dohodnúť sa na zmene počtu vystupujúcich, dĺžke programu, úprave obsahu atď.). Je možné aj rôzne kombinovať programy so scénkami alebo kombinovať scénky navzájom - všetko je len otázkou vzájomnej dohody.

V prípade vážneho záujmu je možné aj naštudovať a pripraviť osobitný program/y alebo scénku/y podľa požiadaviek záujemcu, šité presne na mieru.

Okrem toho ponúkame aj rôzne ďalšie doplnkové aktivity, ako hry, tanec či výrobu rekvizít a kostýmov.