Šermiarska Talk Show 

Šermiarska Talk Show

Šermiarska Talk Show

Moderovaný program s prvkami improvizácie - skladačky s meniteľnou minutážou, ktoré môže obsahovať podľa požiadavky:

 

  • Krátkometrážne divadelné scénky a skeče s inscenovanými sólo súbojmi.
  • Historické tance.
  • Kúzelnícke a kaukliarske čísla.
  • Vysvetlenia a ukážky historických bojových techník.

 

Pri tvorbe programov spolupracujeme so súbormi tancov a komornými orchestrami dobovej hudby.

 

Šermiarske umenie prezentujeme v rannej i neskorej gotike, renesancii, baroku, rokoku, Blízkom Oriente, Japonsku, slovenskom i uhorskom štýle a okrajovo vo westernovom štýle a období antiky.

 

Okrem širokého sortimentu chladných zbraní disponujeme kanónmi a palnými zbraňami z obdobia tridsaťročnej vojny a husitských vojen.

 

Program je možné aj rôznym spôsobom rozdeliť na kratšie, tematicky určené časti, ako predely či vsuvky do rôznych celovečerných či celodenných akcií.

Program je možné predviesť aj bez moderovania.

Účinkujúci:minimálne 1 (moderátor), v nemoderovanom predstavení aspoň 2

Dĺžka:5 - 45 minút

Galéria
Moderátor

Moderátor Peter Koza (autorom fotky je Linda...

Moderátor

Moderátor Peter Koza (autorom fotky je Linda...

Súboj gladiátorov

Sprievodný popis gladiátorskych...

Moderovaný barok

Úvodné slovo k barokovému vystúpeniu.

Moderovaná ukážka nabíjania

Ukážka a popis techniky nabíjania...