Očovskí strelci 

Očovskí strelci

Očovskí strelci

V snahe oživovať vlastnú národnú tradíciu sa nám podarilo objaviť zmienky o strelcoch (mušketieroch-arkebuzieroch) z poddanského mestečka Očovej, ktorá patrila k panstvu významnej protitureckej pevnosti Vígľaš.

Jednotku zriadil na rozkaz zvolenského hlavného kapitána poručík Gašpar Tribel, majiteľ panstva Slovenská Ľupča. Jednotka úspešne bojovala proti Turkom a Tatárom na prelome 16. a 17. storočia a jej optická rekonštrukcia je ambíciou nášho predstavenia.

Program, ktorý ponúkame, je poznačený folklórom do tej miery, ako asi prirodzená slovesnosť a zvyky ovplyvnili vzhľad a správanie obyvateľov Očovej, keď ich zverbovali do pohotovostnej jednotky.

Program obsahuje štyri nezávislé časti:

  1. Pochod očovských strelcov spojený so salvou, alebo s priebežnou streľbou. Je to čiastočne tanečná choreografia s ľudovým dobovým základom.
  2. Cvičenie strelcov - choreografická kompozícia dobového vojenského cvičenia a bojových zdatností dedinského obyvateľstva, vyplývajúcich z drsného života, zbojníctva, pytliactva a neustálej tureckej hrozby.
  3. Hraná scénka o zriadení jednotky
  4. Boj s tureckými protivníkmi (Janičiarmi, Tatármi) s odozvou miestnej povesti o Jánovi Arnautovi, ktorý je pochovaný vo farskom kostole v Očovej.

Účinkujúci:minimálne 15

Ostatné osoby:zvukár

Špeciálne požiadavky:zvuková aparatúra alebo minimálne prívod elektroniky pre našu vlastnú aparatúru

Dĺžka:60 minút

Galéria