Bubny a poľnice 

Bubny a poľnice

Bubny a poľnice

Hraný exteriérový program s koňmi z obdobia tridsaťročnej vojny.

Scénická rekonštrukcia bojových stretov medzi pikaniermi, mušketiermi a jazdnými kyrysníkmi v rôznych kombináciách. Súčasťou je aj výklad akú ten či onen vojak zastával funkciu a čo sa všetko sa mohlo v danej dobe diať.

Program má pohyblivú minutáž podľa požiadaviek objednávateľa.

Spolu s vystúpením je možné objednať aj dobový tábor z obdobia baroka a ukážky zo života v ňom.

Účinkujúci:30 účinkujúcich + 5 koní

Ostatné osoby:zvukár

Špeciálne požiadavky:zvuková aparatúra alebo možnosť pripojenia našej aparatúry do elektriny

Dĺžka:50 minút

Galéria
Jazdec vs mušketier

Jazdec útočiaci na brániaceho sa mušketiera.

Pochodujúci vojaci

Baroková pechota pochoduje do boja.

Mušketieri pália salvu

Jednotka mušketierov páli salvu na...

Pikanieri v obrane

Pikanieri sformovali obrannú formáciu proti...

Ľúty boj zblízka

Telo na telo, boj zblízka, tak to kedysi...

Boj o život

Síl ubúda, bojujúci sa prerieďujú, kto...