Scroll Top

Bratislavské korunovačné dni 2022

""

Posledný júlový víkend roku Pána 2022 sa Bratislava, kedysi aj pod menami Pressburg či Pozsony známa, ponorila do oparu spomienok na dávne a slávne časy korunovačné.
V rokoch 1563 až 1830 tu bolo postupne korunovaných 18 osobností – kráľov a ich manželiek.

Tentoraz sme sa vrátili do obdobia blížiaceho sa konca 30-ročnej vojny, konkrétne do roku 1647, kedy bol korunovaný len 13-ročný Ferdinand IV. Habsburský.

Organizátor podujatia – Bratislava Tourist Board – zabezpečil veľkolepú výpravu s približne 250 účinkujúcimi zo 4 krajín (Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko).

Mohutný sprievod sa pohol z Bratislavského hradu, prešiel uličkami Staráho mesta a zastavil sa na Hlavnom námestí, kde svoje umenie predviedli zástupcovia viacerých šermiarskych skupín.

Na Tyršovom nábreží kráľ, ako sa patrí a tradícia káže, postavil koňa na zadné a mávol pri tom mečom – toto sa udialo smerom na všetky 4 svetové strany. Potom na jeho počesť pokračoval program ďalej – krásne ukážky sokoliarstva a práce s loveckými psami v podaní českej skupiny Falconia, predvedenie šermu skupín zo všetkých zúčastnených krajín a na záver náš rytiersky turnaj z obdobia stredoveku.
Počasie si z nás po celý čas uťahovalo – chvíle mrholenia boli striedané chvíľami bez dažďa, aby sme nakoniec, po skončení turnaja, mohli premoknúť do poslednej nitky.

Napriek tomu bol turnaj vydarený, najmenší prstienok na drevco rytierom Michalom chytený, súboje odšermované, kone vycválané a zafŕkané a my všetci v TOSTABUR spokojní a vďační za ďalší krásny a neopakovateľný zážitok!