Scroll Top
 
Malé programy


Božie súdy

stredoveké súdne súboje

Šermiarsko-divadelné predstavenie z obdobia stredoveku o vtedajšom súdnictve a riešení sporov pomocou súbojov a „božích súdov“.

1

Dĺžka predstavenia
cca 20 minút

Účinkujúci
8

Marketing
Objednať predstavenie

Galéria
Predstavenia

1

Programová
Ponuka

1
Clear Filters
Stredoveké tance
Bubny a poľnice
Roma Invicta
La Giostra – renesančný rytiersky turnaj
Ohňový turnaj vojvodu z Ferrary
Stredoveký rytiersky turnaj
Uhorský rytiersky turnaj
Výroba a prenájom