Malé programy


Božie súdy

stredoveké súdne súboje

Šermiarsko-divadelné predstavenie z obdobia stredoveku o vtedajšom súdnictve a riešení sporov pomocou súbojov a „božích súdov“.

1

Dĺžka predstavenia
cca 20 minút

Účinkujúci
8

Marketing
Objednať predstavenie

Galéria
Predstavenia

1

Programová
Ponuka

1
Ruže a meč
Abdank
Božie súdy – stredoveké súdne súboje
Landsknechti
Rex Gallorum
Ohňová show
Šermiarska škola
Stredoveké tance
X