TOSTABUR


Členovia

Zoznam aktívnych členov
Tovarišstva starých bojových umení a remesiel

PETER KOZA

Korunovačné slávnosti, 2020
Gyurcso, Pavol "Česťo"
Vladyka

od 1991 (od 2013 čestný vladyka)

Janík, Juraj
Vladyka

od 1977 – od 2009 do 2016 predseda spolku predstavenstva

Klimko, Štefan "Pišta"
Vladyka

od 1998 (od 2016 vladyka) – od 2016 predseda spolku predstavenstva

Zelina, Ján
Vladyka

od 1991 (od 2013 čestný vladyka)

Barus, Vladimír
Mladší tovariš

od 2006

Peter Bíro
Mladší tovariš

od 1996

Kozová Chlebíková, Jana
Mladší tovariš

od 1993

Mrázek, Michal
Mladší tovariš

od 2000

Peciar, Andrej
Mladší tovariš

od 2000

Stašková, Karin
Mladší tovariš

od 2006

Gyurcsová, Elena
Starší učeň

od 1995

Martinec, Juraj
Starší učeň

od 2013

Nomilner, Dávid
Starší učeň

od 2014

Samuel Oravec
Starší učeň

od 2014

Stasíková, Linda
Starší učeň

od 2009

Šíblová, Zuzana
Starší učeň

od 2012

Štetiar, Marek
Starší učeň

od 2013

Uríková, Katarína
Starší učeň

od 2006

Cinger, Martin
Mladší učeň

od 2012

Homola, Igor
Mladší učeň

od 2006

Jeluš, Jozef
Mladší učeň

od 1998 – od 2016 čestný člen

Sivák, Peter "Silver"
Mladší učeň

od 2000

Hranáč, Ján
Mladší učeň

od 2014

Zambojová, Lívia
Mladší učeň

od 2015

Hladík, Daniel
Mladší učeň

od 2018

Hranáč, Andrej
Starší člen

od 2014

Brandis, Michal
Člen

od 2017

Breče, Andrej "Numerus"
Člen

od 2017

Jandačka, Branislav
Člen

od 2018

Karľová, Mária
Člen

od 2018

Sýkora, Dávid
Člen

od 2018

Švolík, Filip
Člen

od 2016

Ďurkovič, Nimai
Člen

od 2019

Magál, Michal
Člen

od 2019

Machaj, Oliver
Člen

od 2019

Piteľ, Jakub
Člen

od 2019

Ridzik, Jozef
Člen

od 2019

Surovec, Marek
Člen

od 2019

Szabó, Dávid
Člen

od 2020

Farkaš, Zoltán
Člen

od 2020

Hlavová, Ema
Člen

od 2020

Koláček, Marián
Člen

od 2020

Makovník, Martin
Člen

od 2020

Vaňková, Radmila
Člen

od 2019

Šilhár Martin
Nováčik

od 2020

Hladíková, Rebeka
Nováčik

od 2020

X