Archívne programy


ROZHOVORY BOHOV

Vtipné prozaické pásmo, v ktorom si bohovia antického sveta krátia chvíle rozprávaním o veciach božských aj pozemských.

1

Dĺžka predstavenia
10 – 15 minút

Účinkujúci
4 – 6

Marketing
Objednať predstavenie

Galéria
Predstavenia

1

Programová
Ponuka

1
Ruže a meč
Abdank
Božie súdy – stredoveké súdne súboje
Landsknechti
Rex Gallorum
Ohňová show
Šermiarska škola
Stredoveké tance
X