Archívne programy


BOHOVIA A FARAÓNI

Scénické predvedenie súbojov na počesť faraóna za prítomnosti mýtických postáv egyptských bohov.

1

Dĺžka predstavenia
15 – 20 minút

Účinkujúci
6 – 10

Marketing
Objednať predstavenie

Galéria
Predstavenia

1

Programová
Ponuka

1
Ruže a meč
Abdank
Božie súdy – stredoveké súdne súboje
Landsknechti
Rex Gallorum
Ohňová show
Šermiarska škola
Stredoveké tance
X