Scroll Top
 
Referencie podujatia


Cormons, Taliansko

Slávnosti udelenia mestských výsad cisárom Maxmilianom I. v mestečku Cormons prerástli do veľkolepého sprievodu a množstva sprievodných programov. Aj na sprievode sa TOSTABUR podieľal významnou mierou, no najmä predvádzalo monumentálny hlavný plenérový program s rytierskym turnajom. Okrem toho sme zabezpečovali obohatenie mestského trhu remeselníkmi a predajcami zo Slovenska.

Sériu úspešných výjazdov žiaľ pretrhla smrť iniciátorky a organizátorky podujatia pani Caneparo. Bolo pre nás veľkou cťou, že mestečko Cormons pre nás usporiadalo ekumenickú bohoslužbu a že náš vedúci bol poctený predčítať text liturgie v staroslovienskom jazyku. Malé mesto, ale veľké účinky!

1

Galéria

1

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2000

Ďalšie
Referencie

1
Clear Filters
Rytieri na Devíne
Korunovačné slávnosti, Bratislava
Rímske hry, Bratislava
Otváranie brán, Bratislava
Bernau, Nemecko
Dni mesta Spišská Nová Ves
Vodnícke slávnosti, Bratislava
EĽRO, Kežmarok