Malé programy


Antické tance

Tance štylizované do prostredia antického Ríma, aké sa mohli predvádzať pri rímskych slávnostiach či chrámových obradoch.

1

Dĺžka predstavenia
10 – 20 minút

Účinkujúci
4 – 8

Marketing
Objednať predstavenie

Galéria
Predstavenia

1

Programová
Ponuka

1
Ruže a meč
Abdank
Božie súdy – stredoveké súdne súboje
Landsknechti
Rex Gallorum
Ohňová show
Šermiarska škola
Stredoveké tance
X