Scroll Top
 
Malé programy


Antické tance

Tance štylizované do prostredia antického Ríma, aké sa mohli predvádzať pri rímskych slávnostiach či chrámových obradoch.

1

Dĺžka predstavenia
10 – 20 minút

Účinkujúci
4 – 8

Marketing
Objednať predstavenie

Galéria
Predstavenia

1

Programová
Ponuka

1
Clear Filters
Stredoveké tance
Bubny a poľnice
Roma Invicta
La Giostra – renesančný rytiersky turnaj
Ohňový turnaj vojvodu z Ferrary
Stredoveký rytiersky turnaj
Uhorský rytiersky turnaj
Výroba a prenájom