Scroll Top
 
Referencie podujatia


Otváranie brán, Bratislava

Pôvodne pri Michalskej veži, neskôr v iných lokáciách Bratislavy a pred Primaciálnym palácom sa ustálila tradícia „Otvárania brán”. Ide o formálny začiatok sezóny – symbolické otváranie brán mesta pre domácich obyvateľov a návštevníkov Bratislavy.

Členovia TOSTABUR boli pri zrode tohto podujatia a trvale vytvárajú niečo ako „mestskú gardu”. Svojim kombinovaným šermiarsko-estetickým programom oživujeme slávnosť otvorenia sa mesta návštevníkom. Tradične sa podujatia zúčastňuje primátor mesta a iní významní činitelia, ktorí po príslušných príhovoroch prestrihnú symbolickú pásku uzatvárajúcu mestskú bránu.

1

Galéria

1

2023

2022

2021

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2007

2006

Ďalšie
Referencie

1
Clear Filters
Rytieri na Devíne
Korunovačné slávnosti, Bratislava
Rímske hry, Bratislava
Otváranie brán, Bratislava
Bernau, Nemecko
Dni mesta Spišská Nová Ves
Vodnícke slávnosti, Bratislava
EĽRO, Kežmarok