Scroll Top
 
Malé programy


Recitál dobovej hudby a poézie

Recitál tematicky zaradený do rôznych období – od stredoveku po barok.
Výber prózy a poézie v podaní šermiarskeho majstra Petra Kozu doplnený o živý alebo reprodukovaný hudobný podklad z daného obdobia.

1

Dĺžka predstavenia
15 – 60 minút

Účinkujúci
2 – 3

Marketing
Objednať predstavenie

Galéria
Predstavenia

1

Programová
Ponuka

1
Clear Filters
Stredoveké tance
Bubny a poľnice
Roma Invicta
La Giostra – renesančný rytiersky turnaj
Ohňový turnaj vojvodu z Ferrary
Stredoveký rytiersky turnaj
Uhorský rytiersky turnaj
Výroba a prenájom