Malé programy


Recitál dobovej hudby a poézie

Recitál tematicky zaradený do rôznych období – od stredoveku po barok.
Výber prózy a poézie v podaní šermiarskeho majstra Petra Kozu doplnený o živý alebo reprodukovaný hudobný podklad z daného obdobia.

1

Dĺžka predstavenia
15 – 60 minút

Účinkujúci
2 – 3

Marketing
Objednať predstavenie

Galéria
Predstavenia

1

Programová
Ponuka

1
Ruže a meč
Abdank
Božie súdy – stredoveké súdne súboje
Landsknechti
Rex Gallorum
Ohňová show
Šermiarska škola
Stredoveké tance
X