Veľké programy


Uhorský rytiersky turnaj

Rytiersky turnaj usporiadaný pri uzatváraní mieru s Osmanskou ríšou.
Príbeh inšpirovaný autentickým dianím pri nastolení tzv. “Žitavského mieru”, ktorý uzavrel palatín Thurzo.
Jednotliví účastníci turnaja majú svoj predobraz v reálnych historických osobnostiach uhorských dejín.
Konfrontácia rozličných kultúr však nezostane len pri mierovom meraní síl v jednotlivých jazdných a peších disciplínach.

1

Dĺžka
cca 60 minút

Účinkujúci
5 jazdci na koňoch
30 pešiakov

Marketing
Objednať predstavenie

Technické požiadavky:

– rovná plocha (kolbisko) s mäkkým podkladom (tráva, piesok) o rozmeroch minimálne 15×40 metrov
– kolbisko opticky a funkčne odhradené od divákov
– profesionálne ozvučenie priestoru, možnosť zapojiť notebook s hudbou (náš zvukár bude prítomný)
– mikrofón „madonna“ pre moderátora turnaja
– prístup k vode
– priestor na zaparkovanie osobných a konských áut, vozíkov na prepravu rekvizít a koní

Video:

Galéria
Predstavenia

1

Programová
Ponuka

1
Ruže a meč
Abdank
Božie súdy – stredoveké súdne súboje
Landsknechti
Rex Gallorum
Ohňová show
Šermiarska škola
Stredoveké tance
X