Scroll Top
 
Referencie podujatia


Korunovačné slávnosti

TOSTABUR sa zúčastňoval všetkých pokusov o oživenie korunovácií, ktoré sa v Bratislave konali. Zásadným spôsobom sme sa podieľali na schéme korunovačných sprievodov ako aj programov, ktoré korunovácie sprevádzajú.

Spolupracovali sme s vynikajúcimi šermiarskými a tanečnými skupinami, ktoré sa zaoberajú históriou. Postupne sa súčasťou programu stal aj rytiersky turnaj na koňoch.

Špeciálnym bodom programu je korunovačná prísaha kráľa na vzpínajúcom sa koni.

1

Galéria

1

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2004

Ďalšie
Referencie

1
Clear Filters
Rytieri na Devíne
Korunovačné slávnosti, Bratislava
Rímske hry, Bratislava
Otváranie brán, Bratislava
Bernau, Nemecko
Dni mesta Spišská Nová Ves
Vodnícke slávnosti, Bratislava
EĽRO, Kežmarok