Archívne programy


SÚBOJOVÝ KÓDEX

Predstavenie z obdobia 19-teho storočia o súbojovej cti, šerme a palných zbraniach, ktoré zobrazuje reálne aj fiktívne príbehy.

1

Dĺžka predstavenia
cca 25 minút

Účinkujúci
8

Marketing
Objednať predstavenie

Galéria
Predstavenia

1

Programová
Ponuka

1
Ruže a meč
Abdank
Božie súdy – stredoveké súdne súboje
Landsknechti
Rex Gallorum
Ohňová show
Šermiarska škola
Stredoveké tance
X