Archívne programy


OBRÁZKY Z NESKORÉHO

BAROKA

Šermiarsko-divadelné predstavenie v štýle commedia dell arte plné francúzskeho šermu, tanca a situačného humoru.

1

Dĺžka predstavenia
15 – 20 minút

Účinkujúci
8 – 10

Marketing
Objednať predstavenie

Galéria
Predstavenia

1

Programová
Ponuka

1
Ruže a meč
Abdank
Božie súdy – stredoveké súdne súboje
Landsknechti
Rex Gallorum
Ohňová show
Šermiarska škola
Stredoveké tance
X