Scroll Top
 
Referencie podujatia


Ritter kommen, Laxenburg

K vrcholom úspešného úsilia TOSTABUR patrí účinkovanie na turnajovom zápasisku cisárskej rodiny pri Viedni – v záhradách Laxenburgu.

Získali sme celosezónnu objednávku na rytiersky turnaj. Umožnilo nám to zaobstarať si vlastné kone (dovtedy sme účinkovali na prenajatých) a to nám poskytlo veľkú slobodu rozhodovania. Kone sme mali ustajnené na mieste a tam sme aj celý program naštudovali.

Scenár sme si napísali sami, ale rakúsky objednávateľ ho dal zveršovať do Nemčiny a hrali sme na playback, ktorý nahovorili rakúski herci, takže zvuková kvalita bola maximálna a my sme sa postarali o to, aby aj optika tomu zodpovedala.

Laxenburg patrí do „zlatého” fondu TOSTABUR.

1

Galéria

1

1993

Ďalšie
Referencie

1
Clear Filters
Rytieri na Devíne
Korunovačné slávnosti, Bratislava
Rímske hry, Bratislava
Otváranie brán, Bratislava
Bernau, Nemecko
Dni mesta Spišská Nová Ves
Vodnícke slávnosti, Bratislava
EĽRO, Kežmarok